เราคือผู้นำทางด้านการบริการ Outsource แบบครบวงจร
ในยุคนี้หลากหลายองค์กรเริ่มที่จะมองหาบริษัทที่เป็น Outsource มากขึ้น เพราะหลาย ๆ ตำแหน่งเราสามารถใช้ Outsource เข้ามาทำงานแทนได้ ซึ่งแน่นอนว่าการใช้ Outsource เฉพาะด้านย่อมดีกว่าอยู่แล้วเพราะการเลือก Outsource ที่มีความสามารถหรือมีความชำนาญเฉพาะด้านมาพัฒนาจะทำให้องค์กรเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และแน่นอนว่าการสรรหาพนักงานคนขับรถก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่มีความจำเป็นต่อองค์กรเช่นกัน เพราะพนักงานคนขับรถจะต้องเป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องการเดินทาง ไม่ว่าเป็นการพาผู้บริหารไปประชุมหรือไปทำงานสำคัญต่างๆ แน่นอนว่าพนักงานคนขับรถจะต้องเป็นที่ไว้ใจได้ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เพราะทุกการเดินทางของผู้บริหารและพนักงานสำคัญกับองค์กรเป็นอย่างยิ่ง

บริการพนักงานคนขับรถผู้บริหาร

บริการพนักงานคนขับรถส่วนกลาง

 บริการนี้เลือกคัดพนักงานขับรถที่เน้นความชำนาญในการดูแลผู้บริหารและมีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหาร พร้อมทั้งมีความชำนาญเส้นทาง ที่สำคัญเน้นขับขี่ปลอดภัยรวมถึงบุคลิกภาพของพนักงานขับรถและงานบริการที่ดี

 

บริการนี้เลือกคัดพนักงานขับรถที่มีความเหมาะสมกับลักษณะของลูกค้าเอง พนักงานส่วนกลางเราสามารถให้บริการและเรียนรู้งานได้เป็นอย่างดีตามวัตถุประสงค์ของลูกค้าเป็นอย่างดีรวมไปถึงเน้นการให้บริการ