รับทำบัญชี

บริการรับทำบัญชี

 DreamTeam เป็นผู้ให้บริการทางด้านรับทำบัญชีแบบครบวงจร ด้วยทีมงานคุณภาพและเชี่ยวชาญรวมถึงมีความรู้ทางด้านกฎหมายบัญชี ภาษี และอื่นๆที่เกี่ยวกับการรับทำบัญชีด้วยประสบการณ์ทีมงานมากกว่า 10 ปี สามารถช่วยให้ลูกค้าลดภาระหรือแนะนำการทำงานทางด้านบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือตามมาตรฐานที่กำหนด เรามีองค์กรที่ใช้บริการกับเราหลากหลาบประเภทธุรกิจทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ เราสามารถให้บริการตั้งแต่การวางแผนระบบบัญชีและวางแผนเรื่องภาษีต่างๆได้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของลูกค้าและให้ทางลูกค้าดำเนินธุรกิจได้เป็นไปได้อย่างราบรื่นทางเรามุ่งเน้นการทำงานเพื่อให้ลดความยุ่งยากและซับซ้อนเพื่อลดการทำงานให้ลูกค้าเพื่อให้องกรค์ของลูกค้าไปพัฒนาในส่วนงานอื่นๆที่สำคัญต่อบริษัทเพื่อให้องค์กรมีความก้าวหน้า และยังมุ่งเน้นในการรับทำบัญชีให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

บริษัทรับทำบัญชี
รับทำบัญชี
Accounting

ทำไมต้องเลือกเรา รับทำบัญชี

ท่านพบปัญหา เหล่านี้หรือไม่ ?

Accounting full service
line Accounting service
request a quote
make an account

ขอบเขตบริการรับทำบัญชี

ขอบเขตการให้บริการรับทำบัญชีรายเดือน

 • ให้คำแนะนำในการวางระบบบัญชีในการจัดส่งเอกสารและในการนำส่งเอกสารเพื่อบันทึกข้อมูลทางบัญชีการการเงิน
 • วางแผนโครงสร้างในการวางระบบบัญชีและวางแผนภาษีนิติบุคคล
 • วิเคราะห์เอกสารทั้งรายรับและค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้และรายรับและรายงานอื่นๆทางบัญชีตามมาตรฐานกรมสรรพากรกำหนด
 • ออกใบแจ้งหนี้ (ตามตกลง)
 • ออกใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษี (ตามตกลง)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.2)
 • จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
 • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
 • จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30
 • จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.36
 • จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ. 40
 • บันทึกบัญชีในสมุดรายวันซื้อ รายวันขาย รายวันรับเงิน รายวันจ่ายเงิน และรายวันแยกประเภท ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของกรมสรรพากร
 • จัดทำงบกำไรขาดทุนรายไตรมาสส่งให้ผู้บริหารเพื่อวางแผนภาษี
 • จัดทำแบบสำหรับยื่นประกันสังคม และนำส่งประกันสังคมให้กับลูกค้า
 • จัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้กับบริษัท
 • ชำระภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ขอบเขตการให้บริการรับทำบัญชีรายปี

 • จัดทำงบการเงินประจำปีได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อนำส่งให้กับกรมพัฒน์และกรมสรรพากร
 • จัดเตรียมแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) และประจำปี (ภ.ง.ด.50) ตามประมวลรัษฎากร
line Accounting service
make an account
request a quote

ราคาค่าบริการรับทำบัญชีเหมาจ่ายรายเดือน

ค่าบริการ
SME

2,500 บาท/เดือน

ขอใบเสนอราคา
ค่าบริการ
Medium

3,500 บาท/เดือน

ขอใบเสนอราคา
ค่าบริการ
Large

5,500 บาท/เดือน

ขอใบเสนอราคา

ลูกค้าของเราบางส่วน

บริการรับทำเงินเดือน
บริการรับทำเงินเดือน
รับทำเงินเดือน
ลูกค้าใช้บริการรับทำเงินเดือน
รับทำเงินเดือน
ลูกค้าบริการรับทำเงินเดือน
ลูกค้าบริการรับทำเงินเดือน
บริการรับทำเงินเดือน
บริการ รับทำเงินเดือน
ลูกค้า บริการรับทำเงินเดือน
ลูกค้าเรา บริการรับทำเงินเดือน
ใช้บริการรับทำเงินดือน

คำถามที่พบบ่อย

ในการรับเอกสารหรือส่งเอกสารจะมี 3 รูปแบบ

1.แบบให้ทางบริษัทเราเป็นคนไปรับเอกสารถึงบริษัทลูกค้าได้เลยสำหรับลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลเท่านั้น

2.อีกรูปแบบจะเป็นการบันทึกเอกสารผ่านทางโปรแกรมบัญชีของทางเราได้เลยโดยผ่านระบบ API สแกนเอกสาร

3.สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดทางเรามีบริษัทขนส่งเพื่อเข้าไปรับเอกสารลูกค้าเพื่อความสะดวกของทางลูกค้าเอกสารจะถึงภายใน 1-2 วันทำการ โดยค่าบริการขนส่งทางเราจะเป็นคนออกให้

ทางเราจะเป็นตัวแทนเข้าไปพบสรรพากรให้ในกรณีที่สรรพากรเรียกพบในกรณีที่มีปัญหาด้านบัญชีภาษีช่วยคลายความกังวลให้กับลูกค้าของเรา

ราคารับทำบัญชีจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับองค์กรแต่ละองกรค์ รายละเอียดงาน ความซับซ้อนของธุรกิจ ทั้งนี้ลูกค้าทุกท่านจะได้รับราคาที่เหมาะสมกับปริมาณงานแน่นอน

ติดต่อเราเพื่อขอใบเสนอราคา