10 ทักษะ HardSkills ที่ต้องมีในยุคดิจิทัลในปัจจุบัน

10 ทักษะ hard skill

สำหรับยุคที่โลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และแน่นอนว่าการเพิ่มทักษะที่ 2 และ 3 เข้ามาด้วย

นับเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับการเพิ่มโอกาสในการทำงาน และประสบความสำเร็จในสายอาชีพที่มากขึ้น

เลือกคอนเทนต์ที่คุณอาจสนใจ

ก่อนอื่นเลย เราต้องมาทำความรู้จักกันก่อนว่า

Hard Skill คืออะไร?

Hard Skills หมายถึง ทักษะหรือความสามารถพิเศษ นอกเหนือจากความสามารถทั่วไป ที่ใช้ในการทำงานในแต่ละสายอาชีพ

ความรู้ หรือ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ซึ่งสามารถวัดประเมินผลได้ชัดเจน

 • เช่น การอ่าน
 • การเขียน
 • การคำนวณ
 • การทำบัญชี
 • การเล่นกีฬา
 • การเขียนโปรแกรม
 • การวาดภาพ
 • การออกแบบกราฟิก
 • ออกแบบเว็บไซต์
 • การวิจัย
 • การทำอาหาร เป็นต้น

รวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆ โดยใช้ทักษะเฉพาะทาง

ยกตัวอย่างสำหรับตำแหน่ง Software Developer

ได้แก่ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้ความสามารถทางเทคโนโลยี การเขียนโค้ด เป็นต้น

เชื่อว่าในยุคดิจิทัลนี้การมีทักษะการทำงานแบบ Soft Skill อย่างเดียว คงไม่เพียงพอ เราอาจจะต้องมีทักษะ Hard skill เพิ่มมาด้วย

ในบทความนี้สรุปให้ พร้อมแนะนำ 10 ทักษะ ที่ต้องมีในยุคดิจิทัล

เพิ่มโอกาสการได้งานในสายอาชีพที่ต้องการ และโอกาส Up Skills เพื่อเพิ่มเงินเดือน

แนะนำ 10 ทักษะ Hardskills ที่ควรมีในยุคดิจิทัล

hard skill คือ
ทักษะคอมพิวเตอร์

ในยุคที่มีการแข่งขันสูง การมีทักษะความสามารถเพิ่มเติมที่ควรมี ในยุคดิจิทัล เพื่อช่วยส่งเสริม ผลักดันความก้าวหน้า และประสบความสำเร็จในสายอาชีพได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

1.ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

ปัจจุบันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อาจยังคงเป็นสิ่งจำเป็น

เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว muscle building without weights เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน

อีกทั้งทักษะนี้ยังเป็นส่วนช่วยเพิ่มโอกาสความก้าวหน้า ต่อยอดในอาชีพ และสามารถก้าวสู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นได้

ยกตัวอย่างอาชีพสายไอทีที่น่าสนใจ

 • นักเขียนโปรแกรม หรือเรียกว่า (Software Developer))

ผู้เชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมสำเร็จรูป ด้วยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ หรือการเขียน Code เช่น JAVA,JavaScript,PHP,C#,Python เป็นต้น

อาชีพนี้รายได้ค่อนข้างสูง และความกดดันในการทำงานก็มากเช่นกัน เนื่องจากต้องดูแลและรับผิดชอบงานหลายอย่างในคนเดียว

 • นักวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)

ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ตรวจสอบจุดบกพร่อง ทำหน้าที่ศึกษาปัญหา และความต้องการขององค์กร

ในการกำหนดข้อมูล การประมวลผล การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

เป็นผู้วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ แล้วนำมาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
หรือวางแผนการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นอย่างไรจากข้อมูลที่มี เพื่อสามารถพัฒนาระบบของธุรกิจ ไปสู่ความสำเร็จได้
ถึงแม้ว่าอาชีพดังกล่าวนี้ ยังสามารถขยายตัวออกไปได้อีกมาก
แต่อาจไม่เพียงพอกับความต้องการขยายตลาดด้านไอทีไม่มากเท่าไหร่นัก
และอาชีพนี้ยังคงมีความต้องการของตลาดแรงงานที่สูงมากอีกเช่นกัน
เนื่องจากผลตอบแทนที่ได้นั้นค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวล่ะ สำหรับผู้ที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญทางด้านนี้จริงๆ

2.ทักษะการออกแบบดีไซน์

design hard skill
กราฟิกดีไซน์เนอร์

ไม่ใช่เพียงแค่ต้องมีทักษะเฉพาะทางเท่านั้น เพราะหลากหลายอาชีพที่ต้องการใช้ทักษะพิเศษในการออกแบบมากมาย เช่น

 • กราฟิกดีไซน์เนอร์

ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องพัฒนาตนเอง เช่น

 • การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ตกแต่งรูปภาพ

 • การตัดต่อ รีทัชภาพ

 • การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ หลากหลายรูปแบบ

 • หรือ โปรแกรม Adobe illustrator

 • ออกแบบภาพประกอบ

 • ออกแบบสื่อโฆษณา

 • แบนเนอร์ ต่างๆ บนสื่อออนไลน์

 • หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ เพื่อการออกแบบที่สวยงาม น่าดึงดูด

สามารถสร้างรายได้จากการรับอาชีพงานออกแบบฟรีแลนซ์ หรือผันตัวเป็นนักออกแบบกราฟิกได้

 • วิศวกรโยธา ออกแบบโครงสร้าง

ทักษะการใช้โปรแกรมคำนวณน้ำหนักของเหล็ก

การออกแบบโครงสร้างด้วย Program Skechtup, Program AutoCAD เป็นต้น  

 • สถาปนิก ออกแบบตกแต่งภายใน

อาชีพเหล่านี้ล้วนแต่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทาง โดยอาศัยการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม

จากภายนอกที่ในสถาบันการศึกษาอาจไม่ได้สอน เพื่อมาประยุกต์ในการทำงานทั้งนั้น

การฝึกทักษะทางด้านการออกแบบกราฟิก สามารถเรียนรู้ และพัฒนา Skills ได้ด้วยตนเอง จากที่ใดก็ได้

หากเรามีทักษะนี้ก็สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งานมากยิ่งขึ้น

แต่ทว่าอาชีพวิศวกร หรือสถาปนิก ล้วนต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การศึกษาการทำงานอย่างแท้จริง

3.ทักษะการตลาด (Digital Marketing)

marketing hard skill
ความสามารถพิเศษทางด้านการตลาด

Digital Marketing เป็นการทำการตลาดเพื่อกระจายธุรกิจ หรือแบรนด์สินค้า ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล และอุปกรณ์อิเล็กซ์ทรอนิกส์เป็นสื่อกลาง และอาชีพนี้กำลังมาแรงอย่างมากในปัจจุบัน

เพราะสามารถเข้าถึงลูกค้าจาก Search Engine ได้ 

 • เช่น บนเว็บไซต์ต่างๆ Google,Facebook,Instagram,Youtube,TikTok

เนื่องจากในยุคนี้มีการแข่งขันธุรกิจค่อนข้างสูง ธุรกิจจึงต้องการมีผู้เชี่ยวชาญ

 • ที่จะสามารถวางแผน วิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อปรับกลยุทธ์ ที่แตกต่าง โดดเด่นไม่เหมือนใคร

ด้วยมุมมองโดยรวมของนักการตลาดจะสามารถรู้ถึงปัญหา

 • และระบุรูปแบบที่จะแก้ไขปรับปรุง หรือโอกาสในการเพิ่มรายได้ของธุรกิจ ให้เติบโตต่อไปได้

ลักษณะสำคัญของนักการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูง ได้แก่

 • ทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม
 • โดยนำเสนอผ่านสื่อคอนเทนต์
 • บทความ หรือวิดีโอสั้น เพื่อดึงดูดความสนใจ
 • ความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • กล่าวถึง การวางแผนเชิงธุรกิจ
 • สามารถใช้เครื่องมือ Google Ads
 • เพื่อวิเคราห์พัฒนาธุรกิจ หรือแบรนด์
 • ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สามารถตามทัน
 • หรือเอาชนะคู่แข่งและประสบความสำเร็จในตลาดธุรกิจได้
 • ความสามารถในการจูงใจ
 • เทคนิคใช้คอนเทนต์สื่อสาร
 • ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถกลับกลายมาเป็นลูกค้าได้ในที่สุด

4.SEO/SEM

hard skill seo
เครื่องมือการค้นหาบนเว็บไซต์ / “ซื้อ ” พื้นที่สื่อโฆษณา

SEO หรือเรียกว่า (Search engine optimization) คือ เครื่องมือการค้นหาบนเว็บไซต์ วิธีธรรมชาติ

โดยใช้หลักการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ด โดยจะแสดงผลเป็น วิดีโอ หรือรูปภาพ

SEM หรือเรียกว่า (Search Engine Marketing) คือ รูปแบบการทำการตลาดผ่านเครื่องมือค้นหาบนอินเทอร์เน็ต

อย่าง Search Advertising สามารถทำได้ด้วยการ “ซื้อ ” พื้นที่สื่อโฆษณา

หรือการซื้อ Keyword คำที่ต้องการให้ค้นหาสินค้าหรือบริการของธุรกิจ

ทำให้หน้าเว็บไซต์ของธุรกิจสามารถติดบนหน้าแรกของ Search Engine

และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนมากกว่า SEO แต่จะมีการเรียกเก็บเงินตามจำนวนคลิกเว็บไซต์

ทักษะทางเทคโนโลยีนี้นับเป็นที่ต้องการอย่างมาก ในการทำการตลาดยุคดิจิทัล ด้วยการวัดผล

และรับรู้ถึงประสิทธิภาพที่ชัดเจน ด้วยการทำคอนเทนต์คุณภาพที่น่าสนใจ มีคุณค่าสำหรับผู้ติดตาม

ยกตัวอย่าง : สังเกตได้ในชีวิตประจำวัน เมื่อเราอยากค้นหาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

เราก็จะใช้คำ หรือ Keyword

แล้ว Google ก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราค้นหาสิ่งที่เราต้องการขึ้นมาให้เลือกมากมาย หลากหลายเว็บไซต์

และเราก็มักจะเลือกคลิกเว็บไซต์ที่อยู่หน้าแรกเสมอ เพราะดูน่าเชื่อถือมากกว่านั่นเอง

ทักษะที่ควรมี หรืออยากพัฒนา:

 • ทักษะกลยุทธ์การวางแผนคอนเทนต์

กำหนดจุดเป้าหมายให้ได้อย่างชัดเจน ว่าเราจะอะไร แบรนด์ หรือธุรกิจต้องการอะไร

 • ทักษะการคิดวิเคราะห์

ประเมินพฤติกรรมผู้บริโภค ในกระแสนิยมปัจจุบัน หรือวางแผนสร้างสรรค์การทำคอนเทนต์

การ Research วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่อยากให้เข้ามาดูคอนเทนต์นั้นๆ

 • ทักษะการสื่อสารโน้มน้าวใจ

โดยนำเสนอผ่านสื่อคอนเทนต์ Storytelling เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ

การเขียนบทความ หรือวิดีโอสั้น เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย

หลายบริษัทตระหนัก และมองเห็นถึงความสำคัญของการตลาดดิจิทัล

จึงกำลังมองหาผู้ที่มี ทักษะด้านการตลาดในการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการค้นหา บนเว็บไซต์ของ Google ที่เชี่ยวชาญ

 • เพื่อเพิ่มการมองเห็นของธุรกิจและเพิ่มการเข้าถึงของเว็บไซต์ให้มากยิ่งขึ้น 

ยิ่งธุรกิจทำ SEO ได้ดีมากเท่าไหร่ ก็สามารถช่วยเพิ่ม Traffic การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

 • เพิ่มการมองเห็นสินค้า หรือธุรกิจ และการเข้าชมเว็บไซต์ที่มากขึ้น
 • สามารถนำไปสู่ ​​Conversion หรือการเปลี่ยนแปลง การปรับฐานกลุ่มลูกค้า รวมถึงการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

5.ทักษะการใช้ภาษา

hard skill language
ความสามารถพิเศษทางด้านภาษา

ปัจจุบันโลกก้าวไปไกลมากขึ้น ไม่ว่าจะทำงานสายอาชีพใด ทักษะภาษาที่สองล้วนสำคัญเป็นอันดับแรกเสมอ

เพราะคุณจะพบโอกาสในการทำงานกับชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น

หรือบางสายงานมีความจำเป็นต้องใช้สื่อสารกับลูกค้า การพรีเซนต์งาน

เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพ และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ยกตัวอย่าง เช่น

 • ล่ามแปลภาษา หรือ ไกด์นำทางนักท่องเที่ยว

อาชีพนี้ต้องมีทักษะทางภาษาอยู่แล้ว เพราะต้องพบปะ พูดคุย

แนะนำสถานที่ต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยว หลากหลายเชื้อชาติมากมาย ในแต่ละวัน  

และอาจต้องพัฒนา Skills ทางด้านภาษาใหม่ๆ อยู่เรื่อยๆ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เช่นกัน

 • เจ้าหน้าที่บริการบนเครื่องบิน / แอร์โฮสเตส

หลายคนก็เคยพบเห็นอยู่บ่อยๆ ว่าทำไม พนักงานบนเครื่องบิน ถึงพูดได้หลายภาษา

เนื่องจากผู้ใช้บริการบนเครื่องบินส่วนใหญ่นั้นมีหลายประเภท ทั้งชาวไทย และต่างชาติ

และต้องใช้ทักษะทางภาษา เพื่อพูดคุย-สื่อสาร เมื่อต้องการความช่วยเหลือ หรือให้บริการต่างๆ

ดังนั้นแล้วทักษะทางภาษาจึงมีความจำเป็นสำหรับอาชีพนี้มากที่สุด

 • พนักงานต้อนรับของโรงแรม

ดูเหมือนว่าอาชีพนี้จะไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะทางด้านภาษาเพิ่มเติมเลยด้วยซ้ำ

เพียงแค่คุณรักงานบริการ หรือมีทักษะด้านการดูแลลูกค้าให้ประทับใจ ก็สามารถทำงานสายอาชีพนี้ได้แล้ว

แต่สังเกตหรือไม่ว่า? เวลาเราโทรติดต่อ-สอบถาม เข้าโรงแรม พนักงานที่รับสายมักจะพูดภาษาอังกฤษก่อน ภาษาไทยเสมอ

เพราะผู้ที่เข้ามาพักส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติ จึงจำเป็นต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการสนทนา  

การมีทักษะภาษาเพิ่มเติม จึงเป็นตัวช่วยสำคัญให้เราได้มีโอกาสพบปะผู้คน

พูดคุย เจรจา ได้หลากหลายมากขึ้น

และช่วยเพิ่มโอกาส การหารายได้ สำหรับการหางานในสายอาชีพที่ต้องใช้ภาษาที่สองได้ง่ายยิ่งขึ้น

6.ทักษะการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ UX/UI

hard skill คือ
การสร้างประสบการณ์ผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชัน

สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากอุปกรณ์พกพา ถูกพัฒนาและออกแบบเพื่อตอบโจทย์สังคมยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง

 • เช่น สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

จนเริ่มกลายเป็นศูนย์กลางของการสื่อสารและการทำงาน การพัฒนาธุรกิจและเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในยุคนี้ไปแล้ว

“User Experience” หรือเรียกว่า ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน

เพื่อสร้างออกแบบหน้าจอของผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ที่สะดวก และใช้งานง่าย ไม่เกิดความสับสน

ยกตัวอย่างเช่น ลูกเล่นการใช้งานบนแอปพลิเคชันช็อปปี้ ที่เหล่านักช็อปต้องคุ้นเคย

ด้วยหน้าจอที่ใช้งานง่าย เลือกสินค้าได้อย่างสนุกสนาน

ทำให้เราละลายเงินในกระเป๋าไปไม่รู้เท่าไหร่ เท่าไหร่ หันมาอีกทีกล่องพัสดุเต็มบ้านนั่นเอง

“User Interface” หรือเรียกว่า การออกแบบหน้าสินค้าให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่าย

การออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ประกอบไปด้วย

 • ดีไซน์กราฟิก

คือส่วนหน้าตาโดยรวมของแอปพลิเคชัน

 • ดีไซน์หน้าต่างส่วนติดต่อกับผู้ใช้

เช่น หน้าการแชต-พูดคุย ติดต่อกับพนักงาน หรือร้านค้า เมื่อพบปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ

 • ดีไซน์เมนูตอบโต้

เช่น ตะกร้ารถเข็น ปุ่มโอนเงิน ชำระเงิน

 • ดีไซน์รูปร่างหน้าตา ลูกเล่นบนแอปพลิเคชัน
 • รูปแบบการใช้งานตัวอักษร (Font) ทั้งหมดบนแอปพลิเคชัน
 • ดีไซน์ Mood &Tone

การใช้สี และธีม ที่สวยงาม น่าใช้  และสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ส่งผลให้ตลาดแรงงานเริ่มมีความต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ดีและเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

เพื่อสร้างความสะดวก สบาย ง่าย และปลอดภัย ตอบโจทย์สังคมยุคใหม่ ในทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจำวัน

ยกตัวอย่างเช่น

 • แอปพลิเคชันสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
 • แอปพลิเคชันพรีออเดอร์สินค้าจากจีน เพื่อสร้างรายได้เสริม
 • แอปพลิเคชันสั่งอาหาร เรียกรถ ออนไลน์
 • แอปพลิเคชันธุรกรรมของธนาคาร

ดังนั้นแล้วการทำงานด้านการพัฒนาแอปพลิเคชัน เราเองจะต้องมีทักษะเฉพาะด้านควบคู่กับการทำงานนี้ด้วย

ยกตัวอย่างเช่น ทักษะการเขียนโค้ดและการออกแบบกราฟิก

เพราะการที่จะทำให้แอปพลิเคชันดูสวยงาม และน่าสนใจ ล้วนเกิดจากกระบวนการคิด สร้างสรรค์ และออกแบบ ตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง

7.นักข่าวออนไลน์

hard skill คือ
ผู้สื่อข่าวออนไลน์

ในยุคสมัยที่ทุกอย่างขับเคลื่อนไปด้วยโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าเรา จะทำอะไร ที่ไหน เราก็ต้องอยู่กับโซเชียลมีเดียอยู่เสมอ

หรือแม้กระทั่งสำนักข่าวต่างๆ มากมาย ก็เริ่มปรับตัวมาอยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้น

จากเดิมจะเคยอยู่ตามสถานีโทรทัศน์ ที่ทุกวันครอบครัวจะมารวมตัวอยู่ด้วยกัน

 

แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป ทุกอย่างง่ายเพียงแค่ปลายนิ้ว หลายสิ่งหลายอย่างก็เริ่มปรับตัว

เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันของยุคดิจิทัล สามารถติดตามข่าวสาร จากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา

อาชีพนี้เหมาะสมอย่างมาก สำหรับผู้ที่มีความ Active อยู่เสมอ และใช้ชีวิตอยู่บนโลกโซเชียลมีเดียอยู่เป็นประจำ

เกาะติด ทันทุกสถานการณ์บนโลกที่หมุนอยู่รอบตัว และเป็นคนที่ช่างสังเกต

มีทักษะการสัมภาษณ์ การนำเสนอ แชร์แบ่งปันให้ผู้อื่นอยู่เสมอ ก็สามารถเติบโตบนสายงานนี้ได้ง่ายๆเลยทีเดียวล่ะ

8.การผลิตวิดีโอ

hard skill video
ทักษะการผลิตชิ้นงานวิดีโอ

เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่มีเทคโนโลยี และสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามากมาย

ผู้คนส่วนใหญ่จึงเริ่มหันมาสนใจคอนเทนต์ประเภทสื่อวิดีโอ ที่มีภาพ และเสียง ประกอบเข้ามามากขึ้น

เพราะนอกจากสร้างความเพลิดเพลินแล้ว ยังสามารถดึงดูดความสนใจ ได้มากกว่าคอนเทนต์ปกติ

 • การสร้างวีดีโอคอนเทนต์ เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวัน หรือการให้ความรู้ เชิงธุรกิจ การเงิน การลงทุน เป็นต้น
 • วิดีโอคอนเทนต์สั้นๆ แต่เนื้อหากระชับเข้าใจง่าย
 • เช่น การแนะนำทริกเทรดหุ้น สำหรับมือใหม่ ในแอปพลิเคชัน TikTok ที่กำลังเป็นกระแสนิยมอย่างมากในปัจจุบัน

หากเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะทำให้คุณมีโอกาสได้เข้าร่วมในสายงาน

ที่ตลาดแรงงานกำลังต้องการ และมีแนวโน้มที่จะสามารถประสบความสำเร็จ และเติบโต

9.การผลิตเสียง

hard skill คือ
งานผลิตเสียงวิทยุ โทรทัศน์

เมื่อมีสื่อวิดีโอแล้วก็ต้องมีสื่อในรูปแบบเสียงเช่นเดียวกัน อีกทั้งการผลิตเสียงกลายเป็นทักษะที่มีความสำคัญมากขึ้นในหลากหลายประเภทสายงาน

ไม่ว่าจะเป็น งานวิทยุ โทรทัศน์ ดนตรี และความบันเทิง ต่างก็ต้องใช้เสียงเป็นหลัก เพื่อให้สื่อ หรือคอนเทนต์นั้นๆ มีความน่าสนใจ ยกตัวอย่างเช่น

 • พอดแคสต์ ผลิตคอนเทนต์ ไฟล์เสียง Audio ดิจิทัล เพื่อให้ความรู้ หรือสร้างกำลังใจต่างๆ
 • แพล็ตฟอร์มบริการเพลง บนแอปพลิเคชัน JOOX ที่คุณสามารถเลือกฟังเพลงหลากหลายแนวได้ตามใจชอบ
 • แอปพลิเคชันชมภาพยนตร์ บน Netflix ที่ให้ทั้งภาพและเสียงระดับคุณภาพ

ดังนั้นแล้วความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อเสียง จึงเป็นสิ่งสำคัญและยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอยู่เสมอ

10.แอนิเมชั่น

hard skill
นักวาดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว 3 มิติ

ปัจจุบันความต้องการของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล ต้องการทักษะแอนิเมชั่นเพิ่มขึ้น

 • ความต้องการการใช้สื่อวิชวลเอฟเฟกต์ในโทรทัศน์
 • การสร้างฝน , ควัน , ไฟ , สายฟ้า แบบจำลองเหมือนจริง
 • ภาพยนตร์ การสร้างภาพเหนือจินตนาการ เช่น ภาพยนตร์ Avatar
 • วิดีโอเกม การสร้างแลนด์มาร์ค สถานการณ์จำลอง รูปแบบเสมือนจริง
 • ร้านค้าออนไลน์ สร้างภาพเคลื่อนไหวสินค้า บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ผ่านวิดีโอสั้นๆ

เพื่อสร้างจุดเด่น สร้างแรงดึงดูด ให้เกิดความสนใจ

รวมถึงสื่อบนโลกโซเชียลมีเดียนั้นก็มีการใช้ภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ แบบ 3 มิติ เพิ่มมากขึ้น

โดยทั่วไปแล้ว ทักษะด้านแอนิเมชั่นจำเป็นสำหรับอาชีพเชิงสร้างสรรค์และด้านเทคนิคเฉพาะทาง เช่น

 • เอนิเมเตอร์ นักวาดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว 3 มิติ

ออกแบบสร้างสรรค์ภาพการ์ตูนเอนิเมชั่นแบบ 3 มิติ บอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพเคลื่อนไหว และเสียงพากต์ประกอบให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

 • นักออกแบบกราฟิก

นอกจากนักออกแบบภาพกราฟิก โดยทั่วไปจะเน้นออกแบบงานภาพนิ่ง โฆษณา หรือแบนเนอร์ต่างๆ

หากมี Skills ด้าน 3D เพิ่มเข้ามา ก็นับเป็นรื่องที่ดีไม่น้อยเลยทีเดียว

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม : เตรียมตัวสัมภาษณ์งานอย่างไร? ไม่ให้พัง! 
7 “คำถามสัมภาษ์งาน” ที่เอาชนะใจ HR 

ทักษะ Hardskill สำคัญอย่างไร?

เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

และอาชีพที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี จึงกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าคุณจะเลือกเรียนสาขาใด

หรือการมีทักษะทางอาชีพเฉพาะทางบางอย่าง

ก็สามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในสายอาชีพที่ไฝ่ฝันได้

นอกจากการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

และเพิ่มทักษะใหม่ๆ ยังช่วยเพิ่มโอกาสสำหรับ การพิจารณาจากองค์กรในการรับคุณเข้าร่วมงานด้วย

ทำไมทักษะ Hardskills ถึงสำคัญ และต้องระบุลง Resume

ในสายอาชีพงานเกือบทั้งหมดในปัจจุบัน รวมทั้งตำแหน่งมืออาชีพส่วนใหญ่ ต้องใช้ทักษะที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

รายละเอียดของงานมักจะระบุข้อมูลของทักษะเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ก่อนได้รับการว่าจ้าง

และมักจะระบุรายการหลักฐานที่ต้องการของทักษะดังกล่าว

เช่น ใบรับรองที่ผู้สมัครงานแต่ละคนต้องระบุไว้ เพื่อให้ HR พิจารณาสมัครเข้ารับตำแหน่งงานในสายอาชีพนั้นๆ

การมีทักษะเฉพาะเจาะจงจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จได้

สรุป

เมื่อเทคโนโลยีก้าวไกล โลกหมุนเปลี่ยนทุกวัน ทุกอย่างก็เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์

การทำงาน สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา และเราก็สามารถปรับตัวเพื่อรองรับสิ่งนั้นเข้ามาได้ในทุกมิติ

เก่งด้านเดียวอาจไม่ตอบโจทย์ได้เสมอไป สำหรับในยุคนี้ การพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

การรู้จักเพิ่ม หรือฝึกฝนทักษะที่สอง มีติดตัวไว้ เป็นทักษะสำรอง

เพื่อเปิดรับโอกาสดีๆ ในการเติบโต และก้าวหน้าในสายอาชีพที่กำลังเป็นความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างมีศักยภาพ

 

REFERENCE:
indeed
Techtarget
Starfishlabz
Flexjobs
JobDB

สามารถติดตามเรา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 👇
☎ โทร : 02-123-3862
📧 LINE@ : @dreamteam