e-Donation ลดหย่อนภาษี ไม่ต้องขอใบอนุโมทนา

online e-Donation Revenue

e-Donation ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร คืออะไร?

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation คือ ระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการรองรับข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษาศาสนสถาน โรงพยาบาล องค์กรสาธารณกุศล และหน่วยรับบริจาคอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้สามารถนำการบริจาคมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้โดยไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริจาคได้รับเงินคืนภาษีได้รวดเร็วขึ้น โดยมีช่องทางการรับข้อมูลการบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation  2 ช่องทาง ดังนี้

 • กรณีรับบริจาคเป็นเงินสด

หน่วยรับบริจาคจะเป็นผู้บันทึกข้อมูลการรับบริจาคบนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์

 • กรณีรับบริจาคโดยผ่านการให้บริการของธนาคาร (QR Code)

ธนาคารพาณิชย์ ที่เข้าร่วมโครงการ จะเป็นผู้ส่งข้อมูลการรับบริจาคให้กรมสรรพากรตามที่ผู้บริจาคแจ้งความประสงค์

ขั้นตอนการบริจาคเงินด้วย (QR Code) และการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

process of donating money qr-code
การบริจาคเงินและแจ้งความประสงค์ส่งข้อมูลเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี มีขั้นตอนดังนี้
 1. สามารถเลือกใช้ Mobile Banking ของธนาคารใดก็ได้ที่เข้าร่วมโครงการ
 2. โดย Download Mobile Banking Application
 3. เข้าสู่ Menu การบริจาคเงินผ่าน QR Code
 4. สแกน QR Code ของหน่วยงานรับบริจาค และใส่จำนวนเงินบริจาค โดย Application จะมีข้อความแจ้งความ ประสงค์ส่งข้อมูลเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
 5. ข้อมูลการบริจาคของคุณ จะถูกบันทึกในระบบ e-Donation ภายใน 2 วันทำการถัดไป

การขอใช้สิทธิลดหย่อนทางภาษีผ่านระบบ e-Donation ต้องทำอย่างไร?

ผู้บริจาคหากต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการบริจาค จะต้องแสดงความประสงค์ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีดังนี้

 • กรณีบริจาคด้วยเงินสด

ที่หน่วยรับบริจาค ให้แจ้งหน่วยรับบริจาคบันทึกข้อมูลการบริจาคบนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์  (e-Donation) ทันที

 • กรณีบริจาคโดยการโอนเงินด้วย QR Code

ผู้บริจาคต้องแสดงความประสงค์ผ่านระบบของธนาคารพาณิชย์ที่เป็นตัวกลางรับบริจาค ให้ส่งข้อมูลการบริจาคดังกล่าวให้กรมสรรพากร

เมื่อดำเนินการตามข้างต้น ข้อมูลการบริจาคจะเข้ามาเก็บอยู่ในฐานข้อมูลของกรมสรรพากร และเมื่อถึงเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการบริจาคได้ทันที

6 ข้อดีของการบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation

good e-Donation system
6 ข้อดีการบริจาคผ่าน e-Donation

สำหรับนักบุญ ที่มีใจชอบบริจาคแต่กังวลเรื่องความแออัด และรู้สึกไม่ปลอดภัย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต้องไม่พลาดอย่างแน่นอน !!

ข้อดีของการบริจาคผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ e-Donation ที่สำคัญและถูกใจนักบุญมากที่สุด

1.ความสะดวก

ความง่าย และสะดวก ที่ผู้บริจาคไม่จำเป็นจะต้องเก็บหลักฐานการบริจาค เช่น ใบเสร็จรับเงิน หรือใบอนุโมทนา เพื่อรอยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปีถัดไป

2.ระบบรักษาความปลอดภัยของเอกสาร

เพราะบางครั้งการเก็บรักษาเอกสารเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เกิดการสูญหาย และยากต่อการค้นหาย้อนหลังได้

หรือไม่บางครั้งเราเองก็อาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำ ว่าเคยมีการบริจาคไปในครั้งไหน อะไรไปบ้าง

3.ข้อมูลการบริจาคย้อนหลัง

การตรวจสอบข้อมูลที่เราเคยได้ทำการบริจาคจากองค์กร หรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation จะปรากฎฐานข้อมูลของกรมสรรพากรอัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องเก็บหลักฐานหรือส่งเอกสารสำคัญการบริจาคนั้นๆ

4.ตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่บนเว็บไซต์กรมสรรพากร https://www.rd.go.th/272.html

 • ระบบ e-Donation
 • สำหรับผู้บริจาค
 • เข้าสู่ระบบ โดยใช้รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านเดียวกันกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือผ่านระบบ My Tax Account ระบบสามารถพิจารณาคืนภาษีเร็วขึ้น โดยไม่ต้องรอเอกสาร
 1. หน่วยรับบริจาคไม่ต้องจัดทำหลักฐานการบริจาคเป็นกระดาษ

ไม่ต้องจัดเก็บสำเนาหลักฐานการบริจาค สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริจาค

6.ลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักฐาน

สามารถเข้าดูข้อมูลการรับบริจาคได้ตลอด 24 ชั่วโมง บนเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th

ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation และระบบ My tax Account

11 ธนาคาร ที่เข้าร่วมโครงการ โดยเปิดให้บริการ e-Donation เรียบร้อยแล้ว

 

e-Donation
11 ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ e-Donation

 

 1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 6. ธนาคารออมสิน
 7. ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 8. ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด
 9. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 10. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 11. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ แต่ละธนาคารอาจมีรายละเอียดการให้บริการที่แตกต่างกัน โดยผู้สนใจสามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงที่ call center และ website ของธนาคารนั้นๆ

หรือหากมีข้อสงสัย สามาถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ : e-Danation

 

สามารถติดตามเรา หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ?
☎ โทร : 02-123-3862
? LINE@ : @dreamteam