Get Your Website Ready With Our Technology

IT Outsource

Dreamteam ที่นำแผนการจัดการด้าน IT Services ที่ยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะองค์ขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือไปจนขนาดใหญ่ เราพร้อมที่จะมอบแนวทางการจัดการอย่างเหมาะสมและมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี เพื่อมาใช้ประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณให้เติบโตมากยิ่งขึ้นและเตรียมตัวพร้อมสำหรับการมาของยุคดิจิทัลในอนาคต

บริการ IT Outsource โดย Dreamteam

IT Helpdesk Service Desk

คอยให้ความช่วยเหลือทางด้านระบบไอทีภายในองค์โดยให้บริการผ่าน Remote Support โดยมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ IT Helpdesk พร้อมให้คำปรึกษาแก้ปัญหาทางด้าน Hardware , Server , Computer , Printer และอุปกรณ์ต่างๆภายในองค์กรรวมไปถึง Internet, Network, Firewall และอื่นๆที่เกี่ยวกับไอทีและสามารถให้บริการได้ 24 ชั่วโมง

IT Maintenance

ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ไอที อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาตลอดจนให้คำปรึกษาในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆของสำนักงาน เช่น Word , Excel เป็นต้น และปลอดภัยจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขี้นได้ เช่น ไวรัส รวมไปถึงการติดตั้ง จัดซื้ออุปกรณ์ไอทีให้เหมาะสมกับการใช้งานของสำนักงาน

ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ไอที อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาตลอดจนให้คำปรึกษาในการใช้งาน
อุปกรณ์ต่างๆของสำนักงาน เช่น Word , Excel เป็นต้น และปลอดภัยจาก
ภัยคุกคามที่อาจเกิดขี้นได้ เช่น ไวรัส รวมไปถึงการติดตั้ง จัดซื้ออุปกรณ์
ไอทีให้เหมาะสมกับการใช้งานของสำนักงาน

IT Outsource staff

IT Outsource staff เพื่อช่วยงานบางส่วนหรืองานโปรเจ็คที่มีระยะเวลาสั้นและระยะยาวที่ไม่อยากจ้างพนักงานประจำที่เป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูง เราให้บริการโดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่องค์กรลูกค้าจะได้รับและความสามารถโดยผู้เชี่ยวชาญของเราในการปฏิบัติงานเพื่อผลักดันให้องค์กรของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจโดย IT Outsource staff จะมีบริการในรูปแบบสัญญาจ้างตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป เพื่อไปเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานของลูกค้าเงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามกฎระเบียบของลูกค้า

IT Outsource ของเรา

บริการ IT Outsorce โดย Dreamteam

วางระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน IT การวางระบบ Network, Security, Server

บริการติดตั้ง Cloud Solution ที่เหมาะสมต่อองค์กรเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

บริการติดตั้ง Applications เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่องค์กรทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ต้องเจอ อาชญากรไซเบอร์ที่พยายามแสวงหาผลประโยชน์กับข้อมูลสำคัญ

จัดหาและจัดซื้ออุปกรณ์ Hardware และ Software พร้อมให้คำปรึกษาต่างๆและคำแนะนำ

ข้อดีของการใช้บริการ
IT Outsource ของเรา

คุณภาพของงานนั้นออกมาดีอย่างแน่นอนเพราะดูแลและจัดการระบบทั้งหมดด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน IT โดยเฉพาะ

เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่บริษัทมักเลือกที่จะจัดจ้าง IT Outsource แทนที่จะจ้างพนักงานประจำในด้านนี้ เพื่อจะช่วยลดค่าใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่มีราคาสูง การฝึกอบรมพนักงาน และการบำรุงรักษาแผนก IT ภายในบริษัท ซึ่งการจัดจ้าง IT Outsource จะคุ้มกว่าในระยะยาว

เรามีทีมงานที่พร้อมจะให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ในตลอด 24 ชั่วโมง

ดูแลและให้คำปรึกษาคอยดูแลให้ระบบทันสมัยอยู่เสมอและคอยอัพเดตเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ

ลดความเสี่ยงการทำงานไม่ต่อเนื่องกรณีที่มีพนักงานประจำลาออกกะทันหัน

Let’s Get To Work Together
Ready To Work With us.

สอบถามข้อมูล โปรดกรอกข้อมูล