Outsource Call Center

Outsource Call Center

Outsource Call Center โดย Dreamteam Outsource ที่ให้บริการด้าน Call Center แบบครบววงจรรวมไปถึงการติดตั้งระบบ Call Center ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแบบมืออาชีพในยุค Digital 5.0 ให้กับทางลูกค้าโดยที่ลูกค้าไม่ต้องลงทุนระบบ Call Center และไม่ต้องลงทุนเรื่องการเช่าสถานที่เพราะพนักงานจะนั่งทำงานอยู่ที่บริษัท DreamTeam โดยบริษัทที่ว่าจ้างไม่ต้องลงทุนและยังสามารถไปปฏิบัติงานที่สำนักงานลูกค้าได้เช่นเดียวกัน

ไม่จำเป็นต้องจัดสรรหาบุคลากรและวางระบบให้เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายอีกต่อไป
Outsource Call Center เรามีบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รองรับบริษัทลูกค้าที่มีบริการ Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการ Call Center ของเรามีอะไรบ้าง

Inbound Services

บริการรับสายโทรเข้า

Help Desk

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือของสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ

Complaint handling

ศูนย์รับเรื่องคำร้องเรียนเกี่ยวกับ สินค้าและบริการ

General Services Information

ศูนย์บริการสอบถามข้อมูลเรื่อง สินค้าและบริการ

Order Taking

ศูนย์รับสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์และออนไลน์

Outbound Services

บริการโทรเข้า

Complaint handling

ศูนย์รับเรื่องคำร้องเรียนเกี่ยว กับสินค้าและบริการ

General Services Information

ศูนย์บริการสอบถามข้อมูล เรื่องสินค้าและบริการ

Help Desk

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือของสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ

Order Taking

ศูนย์รับสั่งซื้อสินค้าทาง โทรศัพท์และออนไลน์

Outbound Services

Non Voice Services

Non-voice Services

เป็นช่องทางที่ลูกค้าติดต่อผ่านออนไลน์ E-mail, Chat, Social Network

Order processing online

ศูนย์บริการรับคำสั่งซื้อสินค้าผ่าน ช่องทางออนไลน์

Complaint handling online

ศูนย์บริการรับเรื่องคำร้องเรียน ผ่านออนไลน์

Technical Support online

ศูนย์บริการช่วยเหลือทาง เทคนิคผ่านออนไลน์

Customer Service online

ศูนย์บริการหลังการขาย ผ่านออนไลน์

AI Chat bot

ให้บริการต่างๆผ่านระบบ

บริการเสริมที่จะช่วยให้คุณเก็บฐานข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

Data Cleansing Services

บริการจัดการฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย โดยการปรับปรุงและจัดข้อมูล ให้ถูกต้องสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

เทคโนโลยี Call Center ของเราที่จะมอบประสบการณ์ดีๆ พร้อมให้แบรนด์ของคุณถูกพูดถึง

ระบบ Call Center ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ตอบโจทย์รองรับพฤติกรรมลูกค้าในยุคสมัยใหม่และไม่ให้พลาดทุกการติดต่อ หมดยุคแล้วสำหรับระบบ Call Center ในรูปแบบเดิมอาจจะไม่มีความสามารถในการรองรับความต้องการของผู้บริโภคในยุค Digital 5.0

เชื่อมต่อทุกช่องทางใว้ที่เดียวกัน Call Center , LINE OA , Facebook Messenger , Website , E-mail ทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้า

ส่งรายงานในการทำงาน

รองรับการทำงาน 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์

ข้อดีของ Outsource Call Center

การจัดจ้างทีมจากภายนอกช่วยให้คุณสามรถเข้าถึงกลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญที่ ได้รับการอบรมมาอย่างดีในเรื่องนั้น

ทำให้ลูกค้าได้ประสบการณ์ที่ดีสร้างความประทับใจแกลูกค้าทำให้บริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น

เก็บรักษาและจัดเก็บข้อมูลที่มีความซับซ้อนให้เรียบร้อย

การใช้ Outsource Call Center สามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก

ไม่จำต้องลงทุนในเรื่องของระบบ Call Center และในเรื่องของการดูแล