รับทำบัญชี

Accounting services

 DreamTeam is a comprehensive bookkeeping service provider with the team of quality and expertise, including knowledge in law, accounting, tax, and others that related to bookkeeping with more than 10 years of team experience that can help customers reduce the burden or recommend the correct accounting work by law or following the required standards. We have a wide variety of organizations that use our services from small to large businesses. We can provide services ranging from accounting system planning and tax planning to meet customer goals and allow customers to run business smoothly. We focus on working to reduce complexity and complexity for reducing the work for customers to allow the customer’s organization to develop in other areas that are important to the company for the organization to progress and also focuses on accounting services to be in accordance with the law

บริษัทรับทำบัญชี
รับทำบัญชี
Accounting

Why you choose us to manage the accounting Services

Have you encountered any of these problems?

We never know how my earnings are all the month.

Accounting full service
line Accounting service
request a quote
make an account

Scope of accounting services

Scope of monthly accounting services

 • Advise on setting up an accounting system for document delivery and delivering documents to record financial accounting records.
 • Planning the structure of the accounting system and corporate tax planning.
 • Analyze both income and expenses documents to support income and income accounting records. and other accounting reports according to the standards of the Revenue Department.
 • Issue an invoice (according to agreement)
 • Issue receipts, tax invoices (according to agreement)
 • Prepare and file withholding income tax (PND. 1)
 • Prepare and file withholding tax (PND 2)
 • Prepare and file withholding personal income tax (PND 3)
 • Prepare and file withholding corporate income tax (PND 53)
 • Prepare input tax report and monthly sales tax report
 • Preparing and filing VAT return Phor Por 30
 • Preparing and filing VAT return Phor Por 36
 • Preparing and filing specific business tax Phor Thor 40
 • Recording the accounts in the purchase journal, daily sales, daily receipts. daily pay and daily categorized with the standard accounting software system of the revenue department
 • Preparing quarterly income statement and send to management for tax planning
 • Preparing forms for filing social security and deliver social security to customers
 • Preparing property registration for the company
 • Paying taxes via the Internet

Monthly contract accounting service price

 • Prepare annual financial statements including Statement of Financial Position Statement of Income Statement of Changes in Shareholders’ Equity and notes to financial statements to be sent to the Department of Development and the Revenue Department
 • Prepare half-year corporate income tax forms (PND. 51) and annual (PND. 50) according to the Revenue Code.
 •  
line Accounting service
make an account
request a quote

Monthly contract accounting service price

service charge
SME

2,500 baht/month

request a quote
service charge
Medium

3,500 baht/month

request a quote
service charge
Large

5,500 baht/month

request a quote

Some of our customers

บริการรับทำเงินเดือน
บริการรับทำเงินเดือน
รับทำเงินเดือน
ลูกค้าใช้บริการรับทำเงินเดือน
รับทำเงินเดือน
ลูกค้าบริการรับทำเงินเดือน
ลูกค้าบริการรับทำเงินเดือน
บริการรับทำเงินเดือน
บริการ รับทำเงินเดือน
ลูกค้า บริการรับทำเงินเดือน
ลูกค้าเรา บริการรับทำเงินเดือน
ใช้บริการรับทำเงินดือน

FAQ

There are 3 formats for receiving documents or sending documents.

1The form for our company is to be the person to receive the documents to the customer company for customers who are in Bangkok or its vicinity only.

2.Another format will be saving documents through our accounting software through the document scanning API system.

3.For customers who are in other provinces. We have a transport company to receive customer documents for the convenience of customers. The documents will arrive within 1-2 business days, so the transportation fee will be issued by us.

We will be an agent to meet with the Revenue Department in the event that the Revenue Department finds it in the event of a tax accounting problem that helps alleviate concerns for our customers.

The cost of bookkeeping varies depending on each organization, job description, and business complexity. Accordingly, customers will receive a price that is suitable for the amount of work for sure.

ASKING FOR MORE INFORMATION PLEASE FILL OUT