รัฐบาลไทย ไฟเขียว!! ป่วยโควิด-19 รักษาฟรีทุกสิทธิ

thai-government-usep-plus

นายกรัฐมนตรี ยืนยันแล้ว ผู้ป่วยวิกฤต-ฉุกเฉิน หรือ โควิด-19 ทุกอาการ

รักษาฟรี!! ทุกสิทธิ มีผลบังคับพร้อมเริ่มใช้ USEP Plus 16 มีนาคม 2565 นี้

กล่าวถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในหลายประเทศทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2563-2565 ในสถานการณ์ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเผยว่า ให้โรคโควิด-19 นี้ เป็นเชื้อประจำถิ่น

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เผยว่าผู้ป่วยโควิด-19 ควรได้รับ และสามารถเข้าถึงการรักษา ในทุกระดับอาการ “

หลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์เบิกจ่าย ผู้ป่วยโควิด-19 สีเหลือง และ สีแดง ตามเกณฑ์ที่ สพฉ.กำหนด และสามารถเข้ารับการรักษาได้ในสถานพยาบาลทุกแห่ง โดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย

สิทธิ UCEP คืออะไร ?

สิทธิ UCEP หรือ (Universal Coverage for Emergency Patients) คือ สิทธิการรักษาตามนโยบาลของภาครัฐ เพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉิน หรืออยู่ในสภาวะวิกฤต ให้สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ทุกแห่งที่ใกล้มากที่สุดได้ โดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย จนพ้นวิกฤต และสามารถคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย แต่ต้องไม่เกิน 72 ชั่วโมง

กรณีไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉิน หรืออยู่ในสภาวะวิกฤต ในรีบประสานโรงพยาบาลตามสิทธิ หากผู้ป่วยมีความประสงค์เข้ารับการรักษาต่อ ผู้ป่วยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ส่วนผู้ป่วยสีเขียว อาการไม่รุนแรง เข้ารักษาฟรีในสถานพยาบาลเครือข่ายสิทธิบัตรทอง ประกันสังคม สิทธิข้าราชการ หรือสิทธิการรักษาของตนเอง

หากอาการเริ่มมีความรุนแรง ไปจนถึงระดับสีเหลือง หรือสีแดง ให้ส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่น ที่ใกล้มากที่สุด โดยใช้สิทธิ USEP Plus

ในกรณีผู้ป่วยโควิด-19 สิทธิ USEP Plus จะสามารถเริ่มใช้ได้ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 นี้

covid-usep-plus

สรุป

ผู้ป่วยโควิด-19 ที่เชื้อในกลุ่มระดับสีเขียว สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลคู่สัญญาในระบบประกันสังคมทุกแห่ง หรือเข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation

ไม่จำเป็นต้องเป็นโรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนได้มีการลงทะเบียนไว้ และไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย จนสิ้นสุดการระยะเวลาของการเข้ารักษา

กรณีกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 ระดับสีเหลือง หรือ สีแดง สามารถเข้ารับการรักษาได้ทั้งในโรงบาลรัฐฯ และโรงพยาบาลเอกชน โดยประกันสังคมจะดำเนินการเข้าร่วมชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1506 กด 1

ข่าวต้นฉบับ : PPTV

สามารถติดตามเรา หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ?
☎ โทร : 02-123-3862
? LINE@ : @dreamteam