โปรแกรมทำเงินเดือน รูปแบบใหม่ ใช้งานง่าย เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กร

โปรแกรมเงินเดือน

ยุคนี้การทำเงินเดือนเป็นงานที่ต้องอาศัยหลักความถูกต้อง ละเอียด และแม่นยำ ด้วยขั้นตอนที่ยุ่งยาก อาจทำให้เกิดความผิดพลาดไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

จะดีกว่าไหม? หากธุรกิจของคุณ มีทีมงานที่เชี่ยวชาญไว้เพื่อตอบโจทย์ในทุกการทำงาน ทั้งยังลดเวลา และลดต้นทุนในการจัดสรรหาพนักงาน เพื่อตอบสนองความต้องการ พร้อมกับการใช้เทคโนโลยี โปรแกรมทำเงินเดือน เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

โปรแกรมเงินเดือน ออนไลน์

ใช้งานง่ายทุกขั้นตอน สามารถยืดหยุ่นการใช้งานได้เป็นอย่างดี กำหนดวิธีการจ่ายเงินเดือน การคิดภาษีได้หลากหลายรูปแบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคำนวณได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ สามารถคำนวณรายได้-ค่าใช้จ่ายและภาษี ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง อีกทั้งยังมีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

โปรแกรมเงินเดือน

สามารถกำหนดรูปแบบและวิธีการจ่ายเงินเดือนได้หลากหลาย ทั้งแบบรายวัน รายเดือน การคิดค่าล่วงเวลา (Over Time Payment) รวมถึงการคำนวณภาษีหลากหลายฟังก์ชันการใช้งาน
• เก็บสะสมยอดรายได้ – รายหัก
• จัดทำใบจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง (Pay-slip) ได้มากกว่า 1 รูปแบบ
• รายงานสรุปเงินเดือนรายบุคคล แยกตามแผนก
• เก็บข้อมูลประวัติของพนักงาน
• จัดทำรายงานได้หลายประเภท เช่น รายงานการจ่ายเงินสด และผ่านธนาคาร
• รายงานภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด.1)
• รายงานกองทุนประกันสังคม
• รายงานยอดสะสมกองทุนประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• รายงานเงินสบทบกองทุนทดแทน
• สลิปเงินเดือนคาร์บอน 2 ชั้น
และสามารถจัดทำรายงานการยื่นภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายได้อีกด้วย

 

สามารถกำหนดรูปแบบและวิธีการจ่ายเงินเดือนได้หลากหลาย
ข้อดีของการใช้โปรแกรมทำเงินเดือน

ข้อดีของการใช้โปรแกรมทำเงินเดือน

• ลดต้นทุนในการจ้างพนักงานประจำที่เชี่ยวชาญทางด้านเงินเดือน จะมีเงินเดือนที่สูง 20,000-30,000 ต่อเดือน
หากเลือกใช้บริการ Outsource ทำเงินเดือนจะมีต้นทุนที่ถูกกว่าจ้างพนักงานประจำ
• ไม่ต้องลงทุน และใช้เงินงบประมาณ ซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์โปรแกรมเงินเดือน และระบบลงเวลาที่มีราคาค่อนข้างสูง และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าซ่อมบำรุงรายปีอีกด้วย
• ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การรั่วไหลของข้อมูลทำให้เกิดปัญหาต่างๆได้ เนื่องจากการทำจ่ายเงินเดือนมีหลายแผนกเข้ามาเกี่ยวข้อง อาจทำให้ข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร อาจถูกเปิดเผยสู่สาธารณะ
• ลดข้อผิดพลาดในการทำเงินเดือน เนื่องจากบริษัทรับทำเงินเดือนมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และมีฝ่ายตรวจสอบก่อนส่งให้นายจ้าง
• ประหยัดเวลาการทำงานของฝ่ายบุคคล ซึ่งงานเงินเดือนเป็นงานที่ซับซ้อน ยุ่งยาก และต้องใช้ระยะเวลาการทำงานที่นาน ต้องมีการตรวจสอบที่มีความละเอียด ใช้ความแม่นยำสูง
• สามารถนำเวลาที่เหลือพัฒนาองค์กรในส่วนอื่นๆ หรือพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจง่าย และราบรื่นยิ่งขึ้น

 

สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อใช้บริการโปรแกรมทำเงินเดือน

สะดวก ง่าย ลดความยุ่งยาก ไม่ต้องลงมือทำเอง
• ระบบลงเวลา (Time Attendance) ระบบลงเวลารองรับการลงเวลาหลายรูปแบบ สามารถเลือกฟังก์ชันตามที่คุณต้องการ เช่น ลงเวลาผ่านมือถือ ลงเวลาด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือ ระบบสแกนใบหน้า เป็นต้น
• บันทึกการลา (Mobile e-leave) ระบบบันทึกการลาผ่านมือถือ หรือผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ สะดวกต่อการใช้งาน สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา
• บันทึกขอล่วงเวลา (Overtime) ระบบบันทึกขอการทำงานล่วงเวลา สามารถขอผ่านได้ผ่านมือถือและบนคอมพิวเตอร์หมดกังวลเรื่องเอกสารสูญหาย
• บริการรับทำเงินเดือน (Payroll Service) บริษัทมีโปรแกรมคำนวณเงินเดือนที่แม่นยำ และภาษีได้ตามกฎหมายกำหนดรวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ

สรุป

ดรีมทีม บริการรับทำเงินเดือนแบบครบวงจร ระบบบันทึกเวลา ระบบลางาน ระบบขอค่าล่วงเวลาผ่านบนระบบ Cloud รองรับการใช้งานพนักงานหลากหลาย รวมถึงบริการรับทำบัญชี บริการสรรหาบุคคล

จากบทความนี้สามารถเพิ่มความมั่นใจ และสามารถเลือกตัดสินใจได้เลยว่า คุณชอบการทำงานแบบไหน หรือชอบความสะดวก อยากเลือกใช้บริการโปรแกรมทำเงินเดือน ก็สามารถติดต่อเราได้ที่ dreamteampayroll outsource service

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

☎ โทร : 02-123-3862

✉ FB : https://www.facebook.com/dreamteam3110

? LINE@ : @dreamteam

? WEBSITE : https://dreamteampayrolloutsource.co.th/

? Blockdit : https://www.blockdit.com/dreamteam