Tag Archives: ลดเงินสมทบ

ลดกันถ้วนหน้า ประกันสังคมใจดี ลดเงินสบทบให้อีกแล้ว เช็กเลย !!

ผู้ประกันตนมีเฮกันอีกครั้ง !! หลังจากมติครม.ที่ประชุม วันที่ 22 มี.ค. 65 ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี