ลดกันถ้วนหน้า ประกันสังคมใจดี ลดเงินสบทบให้อีกแล้ว เช็กเลย !!

SSO-social security contributions

ผู้ประกันตนมีเฮกันอีกครั้ง !! “ลดเงินสมทบประกันสังคม” 2565

หลังจากมติครม.ที่ประชุม วันที่ 22 มี.ค. 65

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม แถลง 10 มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และรวมถึงค่าครองชีพ การใช้พลังงานต่างๆ ที่มีราคาสูงขึ้น เห็นชอบให้ปรับลดอัตราเงินสบทบประกันสังคมของผู้กันตน 3 มาตรา ได้แก่ มาตรา 33,39,40 เริ่ม ตั้งแต่เดือน พ.ค. – ก.ค.2565 ดังนี้

ผู้ประกันตน ม.33

นายจ้าง และลูกจ้าง ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ลดจ่ายเงินสมทบจากอัตราที่เท่ากัน 5% ต่อเดือน เหลือเป็น 1% ต่อเดือน เพื่อให้ลูกจ้างและนายจ้างสามารถมีกำลังในการใช้จ่าย และช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นในการดำเนินธุรกิจในช่วงถัดไปอีกด้วย

ผู้ประกันตน ม.39

ผู้ประกันตนมาตรา 39 ลดอัตราเงินสมทบจาก 9% ต่อเดือน เหลือเป็น 1.9% เดือน

ผู้ประกันตนมาตรา 40

ลดเงินสมทบประกันสังคม 2565 ลงเหลือ 42-180 บาทต่อเดือนดังนี้

ทางเลือกที่ 1 ให้ผู้ประกันตน จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต จากเดิมจ่ายในอัตรา 70 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่ เป็น 42 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 2 ให้ผู้ประกันตน จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต และกรณีชราภาพ จากเดิมจ่ายในอัตรา 100 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่เป็น 60 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 3 ให้ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร จากเดิมจ่ายในอัตรา 300 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่เป็น 180 บาท/เดือน

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกันตนมาตรา 40 เพิ่มเติมได้ที่นี่ :

ข่าวต้นฉบับ: กรุงเทพธุรกิจ

 

สามารถติดตามเรา หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ?
☎ โทร : 02-123-3862
? LINE@ : @dreamteam