โบนัส และ ค่าตอบแทน ที่ช่วยเยียวยาหัวใจสำหรับมนุษย์เงินเดือน

what is bonus

“โบนัส” คืออะไร

โบนัส คือ มักจะจ่ายให้กับพนักงานนอกเหนือจากเงินเดือนพื้นฐานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างหรือเงินเดือน ในขณะที่เงินเดือนพื้นฐานมักจะเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนต่อเดือน

การจ่ายโบนัสมักจะแตกต่างกันไปตามเกณฑ์ที่ทราบ เช่น ผลประกอบการประจำปี หรือจำนวนลูกค้าสุทธิที่เพิ่มขึ้น หรือมูลค่าปัจจุบันของหุ้นของบริษัทมหาชน

ดังนั้นการจ่ายโบนัสสามารถทำหน้าที่เป็นสิ่งจูงใจ และเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจ ของพนักงาน บุคลากร ภายในองค์กร ที่มองเห็นต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อความสำเร็จทางเศรษฐกิจของบริษัท รวมถึงตัวของพนักงานเองด้วย

องค์ประกอบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการจ่ายเงินโบนัส

 • การจ่ายโบนัสตามผลงาน และผลการทำงานที่สามารถได้ดีในหลาย ๆ กรณี รวมถึงเมื่อต้องการให้พนักงานมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทอย่างยุติธรรม อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีที่มีปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการจ่ายโบนัสสูง
 • ตัวเลขของโบนัส หรือผลกำไร ดังกล่าวมักจะไม่สะท้อนถึงชัยชนะที่เชื่อถือได้และมั่นคงสำหรับบริษัท และแน่นอนไม่ได้สะท้อนถึงการจัดการ ความพยายามที่ยั่งยืนเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดของบริษัท

แนวโน้มการจ่ายโบนัสในยุค 2022

 payout bonus 2022
แนวโน้มการจ่ายโบนัส ยุค 2022

ในช่วงวิกฤติไวรัสที่แพร่ระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ อาจส่งผลกระทบให้หลายบริษัทอาจต้องปิดตัวลง และอีกหลายบริษัทที่ต้องลดจำนวนพนักงาน

บางบริษัทงดจ่ายโบนัสให้กับพนักงาน หรือบางบริษัทยังมีความสามารถทำกำไรกับบริษัท และยังสามารถจ่ายโบนัสให้กับพนักงานได้อยู่ในระดับ 1-5 เดือน หรืออาจจะน้อยกว่านั้นก็เป็นได้”

Bonus payouts
การจ่ายโบนัสตามศักยภาพหรือผลงาน
 • การจ่ายโบนัสตามศักยภาพ

เมื่อสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไป ทุกสิ่งย่อมเปลี่ยนตามอย่างรวมเร็ว หลายๆบริษัทก็ต้องปรับตัว สำหรับการรับมือกับวิกฤติโรคระบาดที่เกิดขึ้น หรือสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นัก เริ่มโฟกัสไปที่ Performance bonus โดยเน้นการลดโบนัสแบบคงที่ แต่จ่ายในประจำทุกๆ ปีลง

Bonus
จ่ายโบนัสตามผลงาน
 • การจ่ายโบนัสตามผลงาน

ให้รางวัลพนักงานสำหรับงานพิเศษ โดยปกติจะมีการเสนอให้หลังจากเสร็จสิ้นโครงการหรือเมื่อสิ้นสุดไตรมาสหรือปีงบประมาณ โบนัสตามผลงานอาจแบ่งให้บุคคล ทีม แผนก หรือพนักงานทั่วทั้งบริษัท เป็นการแสดงออกทางวาจาง่ายๆ เพื่อแสดงความขอบคุณกับพนักงาน ที่ทำงานให้กับบริษัทจนสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

Bonuses paid
จ่ายโบนัสตามทักษะ และค่าของงาน
 • การจ่ายโบนัสตามทักษะ และค่าของงาน

หลายบริษัทมีการเริ่ม และให้ความสำคัญกับการจ่ายเงินเดือน หรือโบนัสตามค่างาน ตามทักษะประจำตัวที่พนักงานบางคน และอีกหลายๆคนที่มี ตามแต่ระดับความสามารถ

bonus Short-term pay
การจ่ายโบนัสแบบระยะสั้น
 • การจ่ายโบนัสแบบระยะสั้น (Short-term pay) หรือจ่ายให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ได้มากขึ้น เพราะหลายบริษัทต่างเริ่มเล็งเห็นว่า การจ่ายโบนัสรายปีนั้นมีระยะเวลายาวนานเกินไป จึงเริ่มจ่ายโบนัสกับพนักงานให้เร็วกว่าเดิมเช่น เน้นจ่ายเป็นรายไตรมาส หรือรายเดือน เรียกว่า Commission bonus หรือจ่ายเป็น Project intensive ในโครงการงานขาย ที่จะช่วยกระตุ้นความตื่นตัวของพนักงานได้ดีเลยทีเดียวล่ะ
compensation
ปรับผลตอบแทน หรือค่าตอบแทนรูปแบบใหม่
 • ปรับผลตอบแทนรูปแบบใหม่

หลายองค์กรมีแนวคิดที่เหมือนกันว่า “ค่าตอบแทน” จะต้องมีความคล่องตัว ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และมีความโปร่งใส ดังนั้นเหล่าบรรดา HR จึงได้มีการเริ่มทบทวนแนวคิดการเปลี่ยนค่าตอบแทนของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร และแนวทางการดำเนินธุรกิจ ที่ต้องมาวางรากฐานใหม่ให้ชัดเจนและรัดกุมมากขึ้น ซึ่งมีผลทำให้การจ่ายโบนัสในแต่ละองค์กร มีแนวโน้มเปลี่ยนไป ไม่มากก็น้อยในแต่ละปีนั้นๆ

communicate
ปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสาร
 • ปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสาร เรื่องค่าตอบแทนที่ตรงไปตรงมา และมีความชัดเจนมากขึ้น

การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความโปร่งใสของภายในองค์กร แต่ก็ไม่ได้แปลว่าต้องนำเงินเดือนพนักงาน ที่เป็นข้อมูลลับส่วนตัวไปเปิดเผย โดยที่ไม่รับการตอบตกลงแต่อย่างใดของพนักงาน อาจส่งผลเสียต่อองค์กรโดยไม่คาดคิด ดังนั้นต้องอธิบายให้พนักงานเข้าใจว่า บริษัทมีหลักการอย่างไร ในการบริหารค่าตอบแทน การที่จะสื่อสารได้ดีและชัดเจน บริษัทจะต้องมีแนวคิดหลักการที่ถูกต้อง และมีความชัดเจนมากพอเสียก่อน มิเช่นนั้นอาจจะเกิดข้อพลาดในบางประการได้

โอกาสสำหรับการจ่ายโบนัส

bonus
โบนัสประจำปี
 • โบนัสงานอาจมาในรูปของโบนัสประจำปี ซึ่งโบนัสจะกระจายตามผลงานในแต่ละปี
special bonus pay
โบนัสพิเศษ
 • อาจเป็นโบนัสพิเศษ โดยที่พนักงานจะได้รับผลตอบแทนแบบครั้งเดียว สำหรับการมีส่วนร่วมในผลงานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง
Bonuses given new position.
โบนัสที่มอบให้กับพนักงานเมื่อเข้ารับตำแหน่งใหม่
 • อาจเป็นโบนัสการเซ็นสัญญาที่มอบให้กับพนักงานเมื่อเข้ารับตำแหน่งใหม่
bonus employees
โบนัสเพื่อรักษาพนักงานภายในองค์กรไว้
 • โบนัสเพื่อเป็นการเก็บรักษาบุคลากร อาจเสนอเป็นแรงจูงใจให้พนักงานอยู่กับบริษัท โดยทั่วไปในระหว่างการควบรวมกิจการการเข้าซื้อกิจการ หรือการปรับโครงสร้างบริษัท
work bonus
โบนัสพิเศษสำหรับการทำงานในวันหยุด
 • โบนัสการทำงานในวันหยุด นั้นคล้ายกับโบนัสประจำปี หรือเรียกง่ายๆ สั้นๆ ทั่วไปว่า เบี้ยขยัน แม้ว่าอาจจะไม่ผูกติดกับโควตา หรือเป้าหมายใด ๆ ที่เฉพาะเจาะจง แต่เป็นเพียงการให้รางวัลการทำงาน ในเทศกาลวันหยุด เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้วโบนัสการทำงานจะมอบให้กับพนักงานโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือสำหรับโครงการหนึ่งๆ  และการจ่ายโบนัสขึ้นอยู่กับผลของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท มักจะเป็นเป้าหมายตามกำไร หรือรายได้ของบริษัท

และในบางกรณี การให้รางวัลโบนัสจะไม่ผูกติดอยู่กับเป้าหมายการปฏิบัติงานหรือตัวชี้วัดใด ๆ แต่นายจ้างจะเพียงแค่ตัดสินใจตามดุลยพินิจของพวกเขาว่าใครสมควรได้รับโบนัสการทำงาน

โบนัสทำหน้าที่เป็นสิ่งจูงใจให้กับพนักงาน
 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานสามารถมีกำลังใจในการทำงานในโครงการ หรืองานที่รับมอบหมายจากองค์กรมากยิ่งขึ้น

โดยเสนอผลตอบแทนทางการเงินที่เป็นไปได้ และยุติธรรมต่อพวกเขา ข้อเสนอเหล่านี้มักจะเป็นประโยชน์ในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง ด้วยแนวคิดที่ว่าหากพนักงานสามารถทำงานได้ดี และตรงตามเป้าหมายที่บริษัทต้องการ บริษัทก็จะเกิดผลพลอยได้ไปในทางที่ดีอีกด้วย  

ดังนั้นแล้วสวัสดิการด้านการจ่ายโบนัสให้กับพนักงานจึงเป็นรางวัล และของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับพนักงานอย่างแน่นอน

เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ และหลายคนก็ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของโบนัสแล้ว แต่นอกจากโบนัสแล้ว หากคุณยังไม่เข้าใจความหมายของว่าสวัสดิการได้อย่างชัดเจน ละเอียดถี่ถ้วนมากนัก ในบทความนี้เราจะมาบอกกันว่าสวัสดิการนั้น จริงๆแล้วหมายถึงอะไร

สวัสดิการ คืออะไร ?

บริการหรือกิจกรรมใดๆ ที่หน่วยงานราชการ หรือองค์กรธุรกิจเอกชนจัดให้มีขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรนั้นๆ ได้รับความสะดวกสบายในการทำงาน

มีความมั่นคงในอาชีพ มีหลักประกันที่แน่นอนในการดำเนินชีวิต หรือได้รับประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากเงินเดือน หรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เป็นประจำ

ทั้งนี้เพื่อเป็นสิ่งจูงใจ ให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและกำลังใจที่ดี เพื่อสามารถใช้แรงกาย แรงใจ และสติปัญญา รวมไปถึงความสามารถของตนในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โดยไม่ต้องวิตกกังวล ปัญหายุ่งยากทั้งในทางส่วนตัวและครอบครัว ให้มีความพอใจในงาน มีความรักงานและตั้งใจที่จะทำงานนั้นให้นานที่สุด

อ่านบทความนี้เพิ่มเติมที่ : https://dreamteampayrolloutsource.co.th/employee-benefits/

สรุป

อย่างไรก็ตามหลาย ๆ องค์กรยังคงมีการปรับขึ้นเงินเดือน และมีการจ่ายโบนัสประจำปี ให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรภายในองค์กรที่มีผลงานการทำงานที่ดี มีศักภาพ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีไว้กับองค์กร

เป็นการเพิ่มแรงจูงใจ และสร้างกำลังใจในการทำงานในปีถัดไปได้อย่างเต็มที่ และผลที่ได้ออกมาดีทั้งบริษัท และตัวพนักงานเอง

ส่วนเรื่องการจ่ายโบนัสประจำปีนั้น อาจผันแปรก็ยังคงมีในอัตราที่ลดลง เพื่อให้สอดคล้องกับผลประกอบการดำเนินงาน กิจการ และผลกำไรที่ได้รับของแต่ละองค์กร