โบนัส และ ค่าตอบแทน ที่ช่วยเยียวยาหัวใจสำหรับมนุษย์เงินเดือน

what is bonus

โบนัสคืออะไร ?  

โบนัส คือ การจ่ายให้กับพนักงานนอกเหนือจากเงินเดือนพื้นฐานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างหรือเงินเดือน ในขณะที่เงินเดือนพื้นฐานมักจะเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนต่อเดือน

การจ่ายโบนัสมักจะแตกต่างกันไปตามเกณฑ์ที่ทราบ เช่น ผลประกอบการประจำปี หรือจำนวนลูกค้าสุทธิที่เพิ่มขึ้น หรือมูลค่าปัจจุบันของหุ้นของบริษัทมหาชน

ดังนั้นการจ่ายโบนัสสามารถทำหน้าที่เป็นสิ่งจูงใจ และเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจ ของพนักงาน บุคลากร ภายในองค์กร ที่มองเห็นต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อความสำเร็จทางเศรษฐกิจของบริษัท รวมถึงตัวของพนักงานเองด้วย

เนื้อหาที่น่าสนใจ

แนวโน้มการจ่ายโบนัสในยุค 2022 

 Paid bonuses
จ่ายโบนัสตามศักยภาพการทำงาน
 • การจ่ายโบนัสตามศักยภาพ

เมื่อสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไป ทุกสิ่งย่อมเปลี่ยนตามอย่างรวมเร็ว หลายๆบริษัทก็ต้องปรับตัว สำหรับการรับมือกับวิกฤติโรคระบาดที่เกิดขึ้น หรือสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นัก เริ่มโฟกัสไปที่ Performance bonus โดยเน้นการลดโบนัสแบบคงที่ แต่จ่ายในประจำทุกๆ ปีลง

performance bonus
จ่ายโบนัสตามผลงาน
 • การจ่ายโบนัสตามผลงาน

ให้รางวัลพนักงานสำหรับงานพิเศษ โดยปกติจะมีการเสนอให้หลังจากเสร็จสิ้นโครงการหรือเมื่อสิ้นสุดไตรมาสหรือปีงบประมาณ โบนัสตามผลงานอาจแบ่งให้บุคคล ทีม แผนก หรือพนักงานทั่วทั้งบริษัท เป็นการแสดงออกทางวาจาง่ายๆ เพื่อแสดงความขอบคุณกับพนักงาน ที่ทำงานให้กับบริษัทจนสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

Bonus pay based on skill
จ่ายโบนัสตามทักษะ และค่าของงาน
 • การจ่ายโบนัสตามทักษะ และค่าของงาน

หลายบริษัทมีการเริ่ม และให้ความสำคัญกับการจ่ายเงินเดือน หรือโบนัสตามค่างาน ตามทักษะประจำตัวที่พนักงานบางคน และอีกหลายๆคนที่มี ตามแต่ระดับความสามารถ

 • Short-term pay
  จ่ายโบนัสแบบระยะสั้น

  หรือจ่ายให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ได้มากขึ้น เพราะหลายบริษัทต่างเริ่มเล็งเห็นว่า การจ่ายโบนัสรายปีนั้นมีระยะเวลายาวนานเกินไป จึงเริ่มจ่ายโบนัสกับพนักงานให้เร็วกว่าเดิมเช่น เน้นจ่ายเป็นรายไตรมาส หรือรายเดือน เรียกว่า Commission bonus หรือจ่ายเป็น Project intensive ในโครงการงานขาย ที่จะช่วยกระตุ้นความตื่นตัวของพนักงานได้ดีเลยทีเดียวล่ะ

bonus benefit reward
ปรับผลตอบแทนรูปแบบใหม่
 • ปรับผลตอบแทนรูปแบบใหม่

หลายองค์กรมีแนวคิดที่เหมือนกันว่า “ค่าตอบแทน” จะต้องมีความคล่องตัว ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และมีความโปร่งใส ดังนั้นเหล่าบรรดา HR จึงได้มีการเริ่มทบทวนแนวคิดการเปลี่ยนค่าตอบแทนของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายองค์กร

และแนวทางการดำเนินธุรกิจ ที่ต้องมาวางรากฐานใหม่ให้ชัดเจนและรัดกุมมากขึ้น ซึ่งมีผลทำให้การจ่ายโบนัสในแต่ละองค์กร มีแนวโน้มเปลี่ยนไป ไม่มากก็น้อยในแต่ละปีนั้นๆ

communicate bonus
ปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสาร เรื่องค่าตอบแทนที่ตรงไปตรงมา และมีความชัดเจนมากขึ้น
 • ปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสาร เรื่องค่าตอบแทนที่ตรงไปตรงมา และมีความชัดเจนมากขึ้น

การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความโปร่งใสของภายในองค์กร แต่ก็ไม่ได้แปลว่าต้องนำเงินเดือนพนักงาน ที่เป็นข้อมูลลับส่วนตัวไปเปิดเผย โดยที่ไม่รับการตอบตกลงแต่อย่างใดของพนักงาน อาจส่งผลเสียต่อองค์กรโดยไม่คาดคิด

ดังนั้นต้องอธิบายให้พนักงานเข้าใจว่า บริษัทมีหลักการอย่างไร ในการบริหารค่าตอบแทน การที่จะสื่อสารได้ดีและชัดเจน บริษัทจะต้องมีแนวคิดหลักการที่ถูกต้อง และมีความชัดเจนมากพอเสียก่อน มิเช่นนั้นอาจจะเกิดข้อพลาดในบางประการได้

องค์ประกอบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการจ่ายเงินโบนัส

 • ตามผลงาน และผลการทำงานที่สามารถได้ดีในหลาย ๆ กรณี รวมถึงเมื่อต้องการให้พนักงานมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทอย่างยุติธรรม อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีที่มีปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการจ่ายโบนัสสูง
 • ตัวเลขของโบนัส หรือผลกำไร ดังกล่าวมักจะไม่สะท้อนถึงชัยชนะที่เชื่อถือได้และมั่นคงสำหรับบริษัท และแน่นอนไม่ได้สะท้อนถึงการจัดการ ความพยายามที่ยั่งยืนเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดของบริษัท

โอกาสสำหรับการจ่ายโบนัส

special bonus
โบนัสพิเศษประจำปี
 • โบนัสงานอาจมาในรูปของโบนัสประจำปี ซึ่งโบนัสจะกระจายตามผลงานในแต่ละปี
bonus special
โบนัสพิเศษ
 • อาจเป็นโบนัสพิเศษ โดยที่พนักงานจะได้รับผลตอบแทนแบบครั้งเดียว สำหรับการมีส่วนร่วมในผลงานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง
Bonus when new position
โบนัสเมื่อเข้ารับตำแหน่งใหม่
 • อาจเป็นโบนัสการเซ็นสัญญาที่มอบให้กับพนักงานเมื่อเข้ารับตำแหน่งใหม่
incentive bonus
โบนัสเพื่อเป็นการเก็บรักษาบุคลากร
 • โบนัสเพื่อเป็นการเก็บรักษาบุคลากร อาจเสนอเป็นแรงจูงใจให้พนักงานอยู่กับบริษัท โดยทั่วไปในระหว่างการควบรวมกิจการการเข้าซื้อกิจการ หรือการปรับโครงสร้างบริษัท
holiday bonus
โบนัสตอบแทนการทำงานในวันหยุด
 • โบนัสการทำงานในวันหยุด นั้นคล้ายกับโบนัสประจำปี หรือเรียกง่ายๆ สั้นๆ ทั่วไปว่า เบี้ยขยัน แม้ว่าอาจจะไม่ผูกติดกับโควตา หรือเป้าหมายใด ๆ ที่เฉพาะเจาะจง แต่เป็นเพียงการให้รางวัลการทำงาน ในเทศกาลวันหยุด เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้วโบนัสการทำงานจะมอบให้กับพนักงานโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือสำหรับโครงการหนึ่งๆ  และการจ่ายโบนัสขึ้นอยู่กับผลของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท มักจะเป็นเป้าหมายตามกำไร หรือรายได้ของบริษัท

และในบางกรณี การให้รางวัลโบนัสจะไม่ผูกติดอยู่กับเป้าหมายการปฏิบัติงานหรือตัวชี้วัดใด ๆ แต่นายจ้างจะเพียงแค่ตัดสินใจตามดุลยพินิจของพวกเขาว่าใครสมควรได้รับโบนัสการทำงาน

“ในช่วงวิกฤติไวรัสที่แพร่ระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ อาจส่งผลกระทบให้หลายบริษัทอาจต้องปิดตัวลง
และอีกหลายบริษัทที่ต้องลดจำนวนพนักงาน
บางบริษัทงดจ่ายโบนัสให้กับพนักงาน หรือบางบริษัทยังมีความสามารถทำกำไรกับบริษัท
และยังสามารถจ่ายโบนัสให้กับพนักงานได้อยู่ในระดับ 1-5 เดือน หรืออาจจะน้อยกว่านั้นก็เป็นได้”

และในแต่ละช่วงใกล้สิ้นปี เหล่าบรรดามนุษย์เงินเดือนทุกคนต่างๆเฝ้ารอคอย กับการสร้างผลงาน ที่การทำงานที่เต็มที่ มาตลอดทั้งปี นั่นก็คือ “โบนัส” ความฝันที่ทุกคนต่างรอคอย เพราะเป็นสิ่งเยียวยาหัวใจ ให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข และสมน้ำสมเนื้อกับการทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยในตลอดทั้งปี

“การจ่ายโบนัส หรือการได้รับโบนัส พร้อมเงินเดือน ของมนุษย์เงินเดือน ล้วนเป็นสิ่งสำคัญ
และเป็นสวัสดิการหลักที่หลายๆองค์กรต้องมี เพื่อสร้างแรงจูงใจ เพิ่มพลังกาย และไฟในการทำงานอย่างเต็มที่”  

 

สวัสดิการ คืออะไร ?

บริการหรือกิจกรรมใดๆ ที่หน่วยงานราชการ หรือองค์กรธุรกิจเอกชนจัดให้มีขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรนั้นๆ ได้รับความสะดวกสบายในการทำงาน

มีความมั่นคงในอาชีพ มีหลักประกันที่แน่นอนในการดำเนินชีวิต หรือได้รับประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากเงินเดือน หรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เป็นประจำ

ทั้งนี้เพื่อเป็นสิ่งจูงใจ ให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและกำลังใจที่ดี เพื่อสามารถใช้แรงกาย แรงใจ และสติปัญญา รวมไปถึงความสามารถของตนในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โดยไม่ต้องวิตกกังวล ปัญหายุ่งยากทั้งในทางส่วนตัวและครอบครัว ให้มีความพอใจในงาน มีความรักงานและตั้งใจที่จะทำงานนั้นให้นานที่สุด

อ่านบทความนี้เพิ่มเติมที่ : https://dreamteampayrolloutsource.co.th/employee-benefits/

 

สุดท้ายนี้เราก็หวังว่าพนักงานออฟฟิศยุคใหม่ มนุษย์เงินเดือนทุกท่าน จะเริ่มมีการปรับตัวสำหรับการก้าวสู่แนวโน้มใหม่ ๆ ของบริษัทที่มีการเปลี่ยนระบบการบริหารงานใหม่ๆ ได้ในหลากหลายรูปแบบ เลยทีเดียว อาจจะเป็นช่วงเวลาปัจจุบัน หรืออนาคต ก็ตามแต่ ไม่ว่าจะรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป

รวมถึงค่าตอบแทนๆ ต่างๆ ที่ล้วนมีการผันแปรได้เช่นกัน เพื่อให้ตรงวัตถุประสงค์ หรือสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน ผลกำไรของธุรกิจในแต่ละองค์กร เป็นต้น

อีกทั้งการมีทักษะใหม่ๆ ก็เป็นสิ่งสำคัญ สำหรับในอนาคตไว้เป็น Skill เสริม เพื่อเตรียมตัวรองรับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่ ในอนาคตต่อไป ฉะนั้นแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับตัวคุณเองและเมื่อคุณมีทักษะที่ตลาดต้องการ แน่นอนว่าคุณจะได้งานที่ใช่ มีรายได้เพิ่มจากความสามารถพิเศษที่คุณมี

 

สรุป

อย่างไรก็ตามหลาย ๆ องค์กรยังคงมีการปรับขึ้นเงินเดือน และมีการจ่ายโบนัสประจำปี ให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรภายในองค์กรที่มีผลงานการทำงานที่ดี มีศักภาพ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีไว้กับองค์กร

เป็นการเพิ่มแรงจูงใจ และสร้างกำลังใจในการทำงานในปีถัดไปได้อย่างเต็มที่ และผลที่ได้ออกมาดีทั้งบริษัท และตัวพนักงานเอง

ส่วนเรื่องการจ่ายโบนัสประจำปีนั้น อาจผันแปรก็ยังคงมีในอัตราที่ลดลง เพื่อให้สอดคล้องกับผลประกอบการดำเนินงาน กิจการ และผลกำไรที่ได้รับของแต่ละองค์กร

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

☎ โทร : 02-123-3862

✉ FB : https://www.facebook.com/dreamteam3110

? LINE@ : @dreamteam

? WEBSITE : https://dreamteampayrolloutsource.co.th/

? Blockdit : https://www.blockdit.com/dreamteam

Dreamteam Payroll outsource
Dreamteam Payroll Outsource Service Co.,Ltd บริการรับทำเงินเดือน ครบวงจร