หมดยุค !! การทำเงินเดือนแบบเดิมๆ บริการดีๆ ตอบโจทย์ HR ยุคใหม่

บริษัทรับทำเงินเดือน

แนะนำ “บริการรับทำเงินเดือน” ตอบโจทย์ HR ยุคใหม่

บริการรับทำเงินเดือน (PAYROLL OUTSOURCE FULL SERVICE)

บริการรับทำเงินเดือน ช่วยลดภาระการทำงานที่น้อยลงของบุคลากรภายในองค์กรช่วยเพิ่มศักยภาพของพนักงาน เพิ่มโอกาสพัฒนา ขยายองค์กร เพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

โดยไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องการสรรหาพนักงาน ที่เชี่ยวชาญเข้ามารับผิดชอบในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพราะบริการที่คุณจะได้รับกับทางบริษัทผู้รับจ้างทำเงินเดือน ให้กับองค์กรของคุณ

แน่นอนว่าเมื่อหมดห่วงในเรื่องของการสรรหาว่าจ้างพนักงานแล้ว คุณยังสบายใจมากยิ่งขึ้นด้วยบริการเงินเดือนที่เต็มรูปแบบ ครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน สะดวก ในทุกที่ทุกเวลา หรือภายในรัศมีพื้นที่ ที่บริษัทกำหนด

หมดยุค !! การทำเงินเดือนด้วยโปรแกรม EXCEL ที่แสนยุ่งยาก

และอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ตลอดเวลา ในปัจจุบัน บริการรับทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing Thailand) เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากซึ่งบริษัทรับทำเงินเดือนมี โปรแกรมเงินเดือน  ที่ทันสมัยเหมาะสำหรับธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก 

รวมไปถึงเทคโนโลยีในเรื่องของระบบ การลา การขอทำงานล่วงเวลา รวมไปถึง e-pay slip ออนไลน์ทั้งหมดซึ่งสามารถให้พนักงานสามารถเช็คดูได้ด้วยตนเอง ทุกที่ทุกเวลา

เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ

เงินเดือนคืออะไร?

เงินเดือน คือ ค่าตอบแทนที่ธุรกิจต้องจ่ายให้กับพนักงานตามระยะเวลาที่กำหนดหรือในวันที่กำหนด โดยปกติแล้วจะได้รับการจัดการโดยฝ่ายบัญชีหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท เจ้าของหรือผู้ร่วมงานอาจจัดการการจ่ายเงินเดือนของธุรกิจขนาดเล็กโดยตรง

การจ่ายเงินเดือนได้รับการว่าจ้างจากบริษัทเฉพาะทางที่จัดการการประมวลผลเช็คเงินเดือน รับทำเงินเดือน ผลประโยชน์พนักงาน การประกันภัย และงานบัญชีมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น การหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัทรับทำเงินเดือนหลายแห่ง เช่น Atomic, Bitwage, Finch, Pinwheel และ Wagestream กำลังใช้เทคโนโลยีก้าวล้ำสู่อนาคต รวมถึงปัจจุบันเพื่อทำให้กระบวนการจ่ายเงินเดือนง่ายยิ่งขึ้น

โซลูชันเหล่านี้จ่ายเงินให้พนักงานด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนแบบดิจิทัลด้วยบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งจำเป็นสำหรับระบบเศรษฐกิจและการจ้างงานภายนอก

 • เงินเดือนยังสามารถอ้างอิงถึงรายชื่อพนักงานของบริษัท และจำนวนค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายสำหรับแต่ละบุคคล
 • เงินเดือน เป็นค่าใช้จ่ายหลักสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่ และมักนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งหมายความว่าสามารถหักค่าใช้จ่ายออกจากรายได้รวมที่ลดรายได้ที่ต้องเสียภาษีของบริษัท
 • เงินเดือน อาจแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงการจ่ายค่าจ้าง เนื่องจากค่าการทำงานล่วงเวลา ค่าป่วย และตัวแปรอื่น ซึ่งอาจระบุได้ในสลิปเงินเดือนของคุณ

ให้คุณสะดวก สบายยิ่งขึ้น

เมื่อใช้บริการรับทำเงินเดือน PAYROLL OUTSOURCE FULL SERVICE

 • รองรับการทำงานแบบกะ (Work schedule)
 • กำหนดเวลาสำหรับการลงเวลาเข้า-ออก สำหรับพนักงานรายบุคคล เหมาะสำหรับงานที่ต้องสลับเวลาการทำงานตลอดเวลา รองรับกะแบบหมุนเวียน 24 ชั่วโมง
 • ระบบลงเวลา (Time Attendance)
 • ระบบลงเวลารองรับการลงเวลาหลายรูปแบบ สามารถเลือกฟังก์ชันได้ตามที่คุณต้องการ เช่น ลงเวลาผ่านมือถือ ลงเวลาด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือ ลงเวลาด้วยระบบเซ็นเซอร์สแกนใบหน้าบุคคล เป็นต้น
 • บันทึกการลา (Mobile e-leave)
 • ระบบบันทึกการลางาน ผ่านระบบมือถือ หรือผ่านระบบคอมพิวเตอร์ สะดวกต่อการใช้งาน ได้ทุกที่ทุกเวลา หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทกำหนด ข้อมูลการลางาน ไม่มีการสูญหาย เพราะมีเทคโนโลยีเก็บข้อมูลผ่านระบบ Cloud
 • บันทึกขอล่วงเวลา (Overtime)
 • ระบบบันทึกขอการทำงานล่วงเวลา สามารถขอผ่านได้ผ่านมือถือและบนคอมพิวเตอร์ ลดการใช้กระดาษ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันข้อมูลสูญหาย ด้วยระบบเก็บข้อมูลบน Cloud
 • เบิกค่าใช้จ่าย (Expense)
 • การขอเบิกค่าใช้จ่าย ต่างๆ เช่น ค่าเดินทาง,ค่าน้ำมัน,ค่าที่พัก เป็นต้น หรือคำนวณค่าใช้จ่ายคิดตามระยะทางแบบอัตโนมัติ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน,ออกเป็นรายงานสรุปผลได้
 • หัวหน้างานสามารถ อนุมัติคำขอผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที
 • เมื่อพนักงานส่งใบลาผ่านระบบออนไลน์ หัวหน้าสามารถทำการอนุมัติได้ง่ายๆ ผ่านมือถือ แจ้งผลการอนุมัติการลางาน ผ่าน Notification สะดวก รวดเร็ว ผู้บริหารสามารถตรวจสอบข้อมูล ย้อนหลังของพนักงานแต่ละบุคคลได้
บริการรับทำเงินเดือน
Dreamteam Payroll Outsource Service Co.,Ltd

ข้อดีเมื่อจ้างบริษัทที่เชี่ยวชาญ ให้บริการรับทำเงินเดือน

 • เพื่อเป็นการลดภาระงานของทางฝ่ายบุคคลและยังทำให้ฝ่ายบุคคลไปทำงานหรือพัฒนาองค์กรในส่วนอื่นที่มีความสำคัญกว่า เนื่องจากในส่วนงานรับทำเงินเดือน มีรายละเอียดค่อนข้างซับซ้อนและใช้ระยะเวลาการทำงานเป็นเวลานาน จึงทำให้งานทำเงินเดือนนั้น อาจเกิดข้อผิดพลาดได้
 • บริการรับทำเงินเดือนถึงเป็นที่หน้าจับตามองในยุคนี้ และถือเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง ที่บริษัทยักษ์ใหญ่มากมาย หรือเจ้าของผู้ประกอบการบริษัท Star-up มากมาย ต่างอยากเข้าไปทดลองใช้บริการ ทำเงินเดือน เพราะช่วยลดต้นทุนในการจ้างพนักงานได้ เพราะการจ้างบริษัทรับทำเงินเดือนนั้นราคาจับต้องได้
 • อีกทั้งยังไม่ต้องลงทุน และจัดงบประมาณซื้อโปรแกรมเงินเดือน ที่ต้องปรับเทคโนโลยีให้ทันตามยุคสมัยนั้น ปัจจุบันซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมเงินเดือน ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัย
 • และเมื่อต้องแลกกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์เหล่านั้นล้วนต้องมีราคาที่ค่อนข้างสูงอย่างแน่นอน รวมถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยนั้นเปลี่ยนแปลง และเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา
 • ช่วยลดต้นทุนในเรื่องของสวัสดิที่แฝงไว้อยู่ ตัวอย่างเช่น โบนัส อื่นๆอีกมากมายที่มีค่าใช้จ่ายมากมาย ในการจ้างพนักงาน 1 คน บริษัทที่รับทำเงินเดือน นั้นมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำเงินเดือน รวมถึงช่วยให้คำปรึกษาโครงสร้างเงินเดือนพนักงาน employee payroll อีกด้วย

หลักการเลือกใช้บริการรับทำเงินเดือน (Payroll outsource service)

ควรตรวจสอบข้อมูลดีๆในการเลือกใช้บริการรวมถึงต้องมีการพูดคุยกับบริษัทรับทำเงินเดือนเพื่อเปรียบเทียบความสามารถหรือความรู้ของบริษัทรับทำเงินเดือน นั้นๆด้วยว่าสามารถช่วยตอบโจทย์ขององค์กร หรือธุรกิจของคุณได้หรือไม่

 • ทำความเข้าใจในธุรกิจ

  ก่อนอื่นเลยเราต้องทำความเข้าใจกับธุรกิจของคุณให้ดีก่อนว่า ธุรกิจของคุณทำอะไร? มีความต้องการอะไร? และเป้าหมายสำคัญของธุรกิจคืออะไรบ้าง ?

 • การวางแผนการจัดการกำลังคน

เมื่อได้คำตอบของธุรกิจที่คุณเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว สิ่งที่ต้องวางแผนขั้นตอนถัดไปนั่นก็คือ “กำลังคน” ธุรกิจของคุณยังคงต้องการพนักงานที่เชี่ยวชาญ และสามารถเข้ามาช่วยงานในส่วนที่บริษัทต้องการโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของธุรกิจที่ต้องเดินหน้าต่อของคุณ หรือไม่ ?

เพราะพนักงานที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญ ล้วนช่วยผลักดันให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าต่ออย่างราบรื่น ไม่มีสะดุด ส่งผลให้ธุรกิจของคุณนั้นมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรภายในองค์กร สามารถพัฒนาส่วนงานอื่นในองค์กรได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

 • งบประมาณ

เมื่อมีเรื่องของงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่คุณจะต้องปรึกษาหารือกับทีมงาน ว่าสามารถจัดการงบประมาณขององค์กรอย่างไร ไม่ให้การจ้างพนักงาน หรือสรรหาพนักงาน เกินวงเงินที่ตั้งไว้

 • มองหาบริษัท Outsource สรรหาพนักงาน หรือ บริษัทที่มีบริการรับทำเงินเดือนด้วย

เปรียบเทียบ ศึกษาข้อมูลธุรกิจ หรือบริการนั้นๆ ให้อย่างละเอียดและถี่ถ้วนเพื่อประกอบการพิจารณา ในการเลือกเพื่อใช้บริการในระยะสั้น หรือระยะยาว ซึ่งบริการเหล่านี้สามารถทำสัญญาในช่วงเวลาสั้นๆได้ หรือหากไม่ได้รับความพึงพอใจ คุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาได้ ตามที่ตกลง หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดไว้

 • ตัดสินใจ

เมื่อวางแผนที่ตกลงปลงใจของคณะกรรมการในองค์กร เห็นชอบด้วย หากการจ้างบริษัท Outsource สรรหาพนักงาน หรือ บริษัทที่รับทำเงินเดือน สามารถตอบโจทย์ในหลายๆด้านมากกว่าการเสียเวลานานในการสรรหาพนักงานโดยบุคคลากร HR นั่นเอง

ดังนั้นแล้วเมื่อคุณต้องการ จ้างบริษัท Outsource สรรหาพนักงาน หรือ บริษัทที่รับทำเงินเดือน ที่ช่วยประหยัดงบประมาณ และเวลาในการพัฒนาองค์กรของคุณให้เติบโตมากยิ่งขึ้น บริษัท Outsource จัดสรรหาพนักงาน หรือ บริษัทที่รับทำเงินเดือน จึงเหมาะสมและคู่ควรกับองค์กรของคุณได้อย่างแน่นอน

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงินเดือนให้มากขึ้น

เงินเดือน เป็นกระบวนการจ่ายเงินให้กับพนักงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงการติดตามชั่วโมงทำงาน การคำนวณค่าจ้างพนักงาน และการกระจายการชำระเงินผ่านการฝากโดยตรงไปยังบัญชีธนาคารของพนักงานหรือด้วยเช็ค

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังต้องทำหน้าที่บัญชีเพื่อบันทึกเงินเดือน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่าลาป่วย และค่าลาพักร้อน บริษัทต่างๆ จะต้องกันและบันทึกจำนวนเงินที่จะจ่ายให้กับรัฐบาลสำหรับภาษี Medicare ประกันสังคม และภาษีการว่างงาน

วิธีการคำนวณภาษีเงินเดือน?

วิธีคำนวณภาษีเงินเดือนจะขึ้นอยู่กับธุรกิจและกฎหมายท้องถิ่นของคุณ อย่างไรก็ตาม ต่อไปนี้เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปบางประการ ขั้นตอนแรกคือการคำนวณค่าจ้างขั้นต้นของพนักงาน

คำนวณรายได้รวมของพนักงานของคุณ

คุณสามารถกำหนดการจ่ายเงินรวมของพนักงานโดยใช้อัตราการจ่าย และระยะเวลาการจ่ายเงินตามกำหนดการของคุณ ธุรกิจส่วนใหญ่จะจ่ายเงินให้พนักงานเป็นรายสัปดาห์ ทุกสองสัปดาห์ หรือทุกเดือน ในการคำนวณค่าจ้างรวมของพนักงานรายชั่วโมง ให้คูณชั่วโมงทำงาน ในช่วงเวลาการจ่ายเงินด้วยอัตราการจ่ายรายชั่วโมง สูตรมีดังนี้:

อัตรารายชั่วโมง x ชั่วโมงทำงานทั้งหมดในช่วงเวลาจ่าย = รายได้รวม

ในการคำนวณค่าจ้างขั้นต้นของพนักงานที่ได้รับเงินเดือน ให้แบ่งเงินเดือนประจำปีตามจำนวนงวดการจ่ายในปีนั้น สูตรมีดังนี้:

เงินเดือนประจำปี / จำนวนงวดการจ่ายในปี = รายได้รวม

อ่านบทความ วิธีคำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ต่อได้ที่ : https://dreamteampayrolloutsource.co.th/taxcalculator/

หมดกังวลเรื่องคำนวณเงินเดือนผิดพลาด หันมาใช้บริการรับทำเงินเดือนกันเถอะ !!

“หมดปัญหาทำสรุปเอกสารขาด-ลา มาสาย เอกสารกองโต ที่แสนจะวุ่นวายในทุกเดือนของ HR เราพร้อมจัดการดำเนินงานให้คุณทั้งหมด สบายใจ หายห่วง” 

 • สรุปวันทำงานพนักงาน ตรวจสอบการมาทำงานของพนักงานแบบเรียลไทม์

สรุปยอดการขาดงาน ลา มาสาย ตรวจสอบการมาทำงานของพนักงานแบบเรียลไทม์ เช็กข้อมูลการลืมสแกนลายนิ้วมือ หรือข้อมูลที่ผิดปกติ แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ที่สุดตามเงื่อนไขของบริษัท

สรุปวันทำงานพนักงาน
สรุปวันทำงานของพนักงาน
 • สรุปการทำงานล่วงเวลา 

ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของการขอทำงานล่วงเวลา ในแต่ละวันของพนักงานและการขอการทำงานล่วงเวลา  หรือโอที

สรุปโอที
หมดปัญหาลืมข้อมูลโอที วันขาด-ลา มาสาย ตรวจสอบย้อนหลังลำบาก ให้เราช่วยจัดการ
 • สรุปข้อมูลเงินได้ เงินหัก 

ในส่วนของเงินได้ เงินหัก ที่ได้ประจำทุกเดือน ทางบริษัทจะเป็นผู้สรุปให้นายจ้างอัตโนมัติ เช่น ค่าอาหาร ค่าตำแหน่ง เป็นต้น แต่ในส่วนเงินได้ เงินหัก ที่ไม่ได้เป็นประจำทุกเดือน ทางนายจ้างต้องเป็นผู้ส่งข้อมูลให้กับทางบริษัท

สรุปเงินได้-เงินหัก
สรุปข้อมูลเงินได้-เงินหัก สรุปรายได้ทั้งหมดของพนักงานภายในองค์กรให้คุณ
 • คำนวณเงินเดือน ขั้นตอนแสนละเอียด ยุ่งยาก และวุ่น เราทำให้คุณ

คำนวณเงินเดือนพนักงานรายบุคคล แยกตามแผนก ตามประเภท รายวัน รายเดือน รายสัปดาห์ สามารถคำนวณได้หลากหลายรูปแบบ ตามเงื่อนไขของบริษัท คำนวณภาษีเงินได้และประกันสังคมตามกฎหมายกำหนด

สรุปเงินเดือน
คำนวณเงินเดือน ขั้นตอนแสนละเอียด ยุ่งยาก และวุ่นวาย เราทำให้คุณ
 • นำส่งธนาคารอัตโนมัติ จ่ายเงินรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลา ไม่ต้องลุ้น

นำส่งธนาคารเพื่อทำจ่ายเงินเดือนพนักงาน แบบอัตโนมัติตามที่กำหนดของแต่ละธนาคาร ซึ่งรองรับธนาคารมาตรฐานตามธนาคารแห่งประเทศไทยพนักงานสามารถได้เงินเดือนตามที่กำหนดทันท่วงเวลา และครบถ้วน อย่างไม่มีข้อผิดพลาด

ส่งข้อมูลเงินเดือน
นำส่งธนาคารอัตโนมัติ จ่ายเงินรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงเวลา ไม่ต้องลุ้น
 • นำส่งเอกสารที่จำเป็นกับภาครัฐ เอกสารที่จำเป็น และสำคัญขององค์กร

จัดทำเอกสารที่จำเป็นต่อภาครัฐทั้งประจำเดือน และประจำปี ตัวอย่างเช่น เงินสมทบประกันสังคม (ส.ป.ส 1-10) , ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) จัดทำเอกสารและไฟล์ที่เกี่ยวข้องให้กับทางนายจ้างทั้งหมด

นำส่งเอกสารที่จำเป็น
นำส่งเอกสารที่จำเป็นกับภาครัฐ และองค์กร

 

สรุป

ยุค 4.0 นี้ บริษัทที่มีบริการ รับทำเงินเดือน เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในองค์กรใหญ่ๆ รวมไปถึงผู้ประกอบการ Star-up ที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งธุรกิจ มีความต้องการอยากประหยัดงบประมาณ ในการจัดสรรหาพนักงาน  และลดขั้นตอนการทำเงินเดือนที่ยุ่งยาก วุ่นวาย และอาจก่อให้เกิดความผิดพลาด คลาดเคลื่อนขึ้นได้

จะดีกว่าไหม ? หากธุรกิจของคุณมีบริษัทรับทำเงินเดือน ช่วยดูแลองค์กรของคุณ เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ช่วยลดเวลาการทำงานของบุคลากรภายในองค์กร  ตอบสนองความต้องการ พร้อมกับการใช้เทคโนโลยีล่าสุด เพื่อช่วยให้องค์กรของลูกค้าดำเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และเติบโตได้อย่างราบรื่น และไม่มีสะดุด

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

☎ โทร : 02-123-3862

✉ FB : https://www.facebook.com/dreamteam3110

? LINE@ : @dreamteam

? WEBSITE : https://dreamteampayrolloutsource.co.th/

? Blockdithttps://www.blockdit.com/dreamteam