สลิปเงินเดือน ต้องแจ้งข้อมูลอะไรบ้าง ?

สลิปเงินเดือน

สลิปเงินเดือน หมายถึงอะไร ? 

รู้หรือไม่ ? ว่าในเอกสารที่ได้รับจาก HR ในทุกเดือนนั้น ดูเหมือนเป็นแค่เอกสารธรรมดานั้น ภายในระบุรายละเอียดต่างๆ ไว้มากมาย

ที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้ หรือเคยได้เห็นกันมาแล้ว แต่ไม่ได้สนใจอะไรมากนัก 

ในบทความนี้จะแนะนำรายละเอียดเอกสารสลิปเงินเดือนที่เหล่าพนักงานออฟฟิศนั้น ได้รับเป็นประจำในทุกๆเดือนของการทำงาน อย่างชัดเจน

สลิปเงินเดือน หรือ Payslip คือ เอกสารที่บริษัทออกให้เพื่อแสดงรายได้สุทธิที่พนักงานแต่ละคนได้รับในแต่ละเดือน ที่ฝ่ายบุคคลของบริษัทจะส่งให้กับพนักงานเป็นประจำในช่วงสิ้นเดือน เป็นการแจ้งยอดเงินเดือนของพนักงาน รวมถึงรายได้อื่น ๆ ตัวอย่างเช่น การทำงานล่วงเวลา หรือค่าคอมมิชชั่น ฯลฯ ให้ได้รับทราบ

 • เอกสารสลิปเงินเดือนจะถูกปิดผนึกไว้เป็นอย่างดี เพื่อปกปิดข้อมูลรายรับของพนักงาน

หนังสือรับรองเงินเดือน หรือใบรับรองเงินเดือน (Salary Certificate) คือเอกสารที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าพนักงานคนนั้นทำงานที่องค์กรไหน ตำแหน่งอะไร รายได้เท่าไหร่ วันที่เริ่มงาน มีอายุงานกี่ปี แต่จะไม่ได้แสดงรายรับและรายการหักโดยละเอียดเหมือนกับสลิปเงินเดือน

เนื้อหาที่น่าสนใจ

ทำไม ? เทคโนโลยีใหม่ๆ ถึงตอบโจทย์เหล่าบรรดา HR ยุคใหม่ 

ปัจจุบันเริ่มมีเทคโนโลยีที่ช่วยลดเวลา ลดขั้นตอนการทำงานของ HR ได้มากยิ่งขึ้น

นั่นก็คือ โปรแกรมทำเงินเดือน  ที่ตอบโจทย์ได้อย่างครอบคลุม ใช้งานง่ายทุกขั้นตอน สามารถยืดหยุ่นการใช้งานได้เป็นอย่างดี

กำหนดวิธีการจ่ายเงินเดือน การออกสลิปเงินเดือน ทั้งรูปแบบแบบคาร์บอน และรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน

 

การคิดภาษีได้หลากหลายรูปแบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคำนวณได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

สามารถคำนวณรายได้-ค่าใช้จ่ายและภาษี ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง อีกทั้งยังมีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลได้อีกด้วย

ก่อนอื่นเลยเมื่อเราเริ่มเข้าใจในด้านของเทคโนโลยี โปรแกรมทำเงินเดือน

การยื่นภาษีออนไลน์ การออกใบสลิปเงินเดือนของพนักงาน ครบจบในโปรแกรมเดียว 

สลิปเงินเดือน มีกี่ประเภท แตกต่างอย่างไร

สลิปเงินเดือน
สลิปเงินเดือน มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง?

สลิปเงินเดือน จะมีหลัก ๆ 2 รูปแบบ คือ

 1. สลิปเงินเดือน ที่พรินต์ จากกระดาษคาร์บอน ซึ่งจะมีความน่าเชื่อถือสูงกว่า
 2. แตกต่างกับ Salary Slip สลิปเงินเดือน ที่เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือ (E-Slip)

อีกทั้งคุณยังสามารถพิมพ์ออกมาเก็บไว้เป็นเอกสารสำคัญได้ แต่ความน่าเชื่อถือจะน้อยกว่าสลิปเงินเดือนในรูปแบบกระดาษคาร์บอน

“หากบริษัทใด ที่คุณร่วมงานอยู่นั้น ไม่เคยออกสลิปเงินเดือนกับคุณเลย คุณสามารถแจ้ง HR เพื่อขอเอกสารสำคัญนั้นได้เลยนะ”

ในเอกสารสลิปเงินเดือน ต้องระบุสิ่งใด ให้พนักงานทราบบ้าง ?

ชื่อเอกสาร ที่ระบุว่าเป็นสลิปเงินเดือน (Pay slip)

สลิปเงินเดือน
มาดูกันว่า เอกสารสลิปเงินเดือน บอกอะไรบ้าง?

ส่วนแรกจะประกอบด้วย 

 1. ข้อมูลบริษัท ชื่อบริษัท
 2. ข้อมูลพนักงาน รหัสพนักงาน, ชื่อพนักงาน, ตำแหน่ง, แผนก
 3. รอบ หรือระยะเวลาของการชำระเงิน **ตัวอย่างเช่น รอบเดือนธันวาคม 2564 หรือระบุเป็นช่วงระยะเวลาที่จ่ายเงินก็ได้ เช่น สำหรับวันที่ 1-30 ธันวาคม 2564 เป็นต้น
 4. วัน/เดือน/ปี ที่ทำการจ่ายเงินเดือน
สลิปเงินเดือน
รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน

ส่วนที่ 2 ระบุที่มาของแหล่งรายได้ทั้งหมดของพนักงานบุคคลนั้น ๆ

ได้แก่

 1. เงินเดือน
 2. ค่าคอมมิชชั่น
 3. ค่าตำแหน่ง
 4. โบนัส
 5. ค่าทำงานล่วงเวลา หรือโอที
 6. รายได้พิเศษ เพิ่มเติมอื่นๆ
 7. ค่าครองชีพ หรือรายได้ประเภทอื่นๆ ที่พนักงานได้รับจากบริษัท
แหล่งที่มาของรายได้
แหล่งที่มารายได้ทั้งหมด ของพนักงานบุคคลนั้น

ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายรายการอื่นๆ ที่ถูกหัก

ได้แก่

 1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
 2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 3. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือรายการหักอื่นๆ ที่บริษัทหักจากเงินของพนักงานออกไป

ส่วนเพิ่มเติม ระบุข้อมูลสรุปรายได้สุทธิ

ได้แก่ ยอดรายได้หลังรายการหักทั้งหมด เพื่อแสดงรายได้สุทธิที่พนักงานได้รับจริงในงวดการจ่ายนั้นๆ

salary slip
รายการลดหย่อนภาษี หรือรายการสรุปหักค่าใช้จ่าย

ใครบ้าง ? ที่จะได้รับสลิปเงินเดือน

นายจ้างต้องให้สลิปเงินเดือนแก่พนักงาน และลูกจ้างตามกฎหมายกำหนด

 1. พนักงานออฟฟิศ 
 2. งานประเภทบริการ ที่ประกอบธุรกิจโดยบริษัท
 3. อาชีพวิศวกร สถาปนิก แพทย์ พยาบาล 
 4. พนักงานขนส่งสินค้า 
 5. พนักงานรักษาความปลอดภัย ฯลฯ 

ดังนั้นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ จะไม่ได้รับสลิปเงินเดือน เพราะผู้ที่ประกอบอาชีพประเภทนี้ จะสามารถจัดระเบียบการจ่ายภาษี และการหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเอง

เว้นแต่จะได้รับการจ้างงานจากหน่วยงาน หรือบริษัทอื่นๆ  เพื่อทำงานให้กับองค์กรนั้น

ซึ่งในกรณีนี้ผู้ประกอบอาชีพจะกลายเป็นพนักงาน ในหน่วยงาน หรือบริษัทนั้นๆ และมีความจำเป็นต้องให้สลิปเงินเดือนกับพนักงานด้วย

ประเภทงานอื่นๆ ที่ไม่ได้รับสลิปเงินเดือน ได้แก่

 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • งานฟรีแลนซ์ต่างๆ เช่น นักร้อง นักดนตรี งานออกแบบกราฟิก
 • พ่อค้า แม่ค้า หน้าร้าน หรือร้านค้าออนไลน์

สลิปเงินเดือน สามารถนำจ่ายได้หลากหลาย เช่น :

 • ให้เป็นเอกสารกระดาษคาร์บอน
 • ส่งเป็นไฟล์แนบอีเมลในระบบออนไลน์
 • ส่งผ่านระบบทำเงินเดือนออนไลน์ (E-slip)

สลิปเงินเดือน สามารถเรียกได้ว่า ‘สลิปค่าจ้าง’ และ ‘ใบแจ้งยอดการจ่ายเงินตามรายการ’

สลิปเงินเดือน มีประโยชน์อย่างไร ?

สลิป-เงินเดือน
สลิปเงินเดือน มีประโยชน์อย่างไรบ้าง ?

สิ่งสำคัญของคนทำงานส่วนใหญ่ มักจะใช้ สลิปเงินเดือน เพื่อประโยชน์ใน 3 กรณีดังต่อไปนี้

 1. ใช้เป็นหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมกับธนาคาร และสถาบันทางการเงินต่างๆ เช่น การขอสินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อบ้าน-รถยนต์ ขอรีไฟแนนซ์ สมัครบัตรเครดิต ฯลฯ
 2. ใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นภาษี และ การยื่นสมทบกองทุนประกันสังคม ตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร
 3. ใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครงานกับบริษัทต่างๆ เพื่อยืนยันรายได้จากการทำงานกับบริษัทก่อนหน้านี้ (ในกรณีที่ฝ่ายบุคคลร้องขอ)

ทำไม ? ต้องใช้บริการทำเงินเดือน และ E-slip 

บริษัทรับทำเงินเดือน
ข้อดีของบริการสลิปเงินเดือน (E-Slip)

ข้อดีสำหรับองค์กร บริษัทและผู้ประกอบการ

 • ลดต้นทุน ประหยัดงบประมาณ

ในยุคก่อนๆ ที่ยังใช้สลิปเงินเดือน ในรูปแบบกระดาษ จะต้องมีการพิมพ์ออกมาแล้วจัดส่งให้พนักงานแต่ละคน ภายในองค์กร

นอกจากนี้ ยังต้องเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้ในที่ที่มีความปลอดภัยสูง ซึ่งทั้งหมดจะมีค่าใช้จ่ายในทุกเดือน  หากบริษัทของคุณใช้บริการทำเงินเดือน e-slip ซึ่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่ต้องพิมพ์ออกมาในกระดาษคาร์บอน  ช่วยประหยัดงบประมาณค่ากระดาษ ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ ค่าเก็บรักษา ค่าจัดส่ง ฯลฯ ต่างๆ มากมาย

 • ประหยัดเวลา

ลดเวลาการทำงาน เราต่างก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าการทำบัญชี การทำเงินเดือนนั้น ต้องใช้เวลาและพลังงานมหาศาลมากแค่ไหน ในการทำงานที่ต้องใช้ความละเอียด และรอบคอบ เป็นอย่างมาก หรือแค่การทำสลิปเงินเดือน เพียงอย่างเดียว คุณก็อาจต้องเสียเวลาไปกับการพิมพ์ บรรจุใส่ซอง จัดส่ง และการเก็บรักษาเข้าตู้ พร้อมเรียงหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา ฯลฯ

 • สะดวก ง่าย ไม่ต้องเยอะ เมื่อคุณใช้บริการทำเงินเดือน (E-Slip)

ข้อมูลทุกอย่าง จะถูกเก็บไว้เป็นไฟล์ในระบบ ซึ่งจะส่งตรงเข้าอีเมลพนักงานแต่ละคนในวันจ่ายเงินเดือนโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลา และเพิ่มศักยภาพการทำงานฝ่ายบุคคลไปได้มากพอสมควรเลยดีเดียวล่ะ

 • ข้อมูลรักษาความปลอดภัย ไม่รั่วไหล เปิดเผยสู่ภายนอก

หากเอกสารบรรจุข้อมูลลับของพนักงาน ที่ตั้งเรียงอยู่บนโต๊ะฝ่ายบุคคล แล้วมีบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเดินผ่านไปมาก็มีโอกาสสามารถมองเห็น โดยไม่ตั้งใจ หรืออาจตั้งใจก็ตามการหยิบฉวย หรือเปิดเอกสารลับพนักงานของคุณได้อย่างง่ายดาย

อีกทั้งอาจเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดของฝ่ายบุคคล ที่ส่งสลิปเงินเดือน พนักงานให้ผิดคน หรือมีพนักงานทำเอกสารสูญหาย ฯลฯ เรื่องเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งนั้น หรือแม้แต่การเก็บรักษาเอกสารสำคัญ ไว้ในตู้เอกสารก็ไม่ได้ปลอดภัย 100%

เพราะยังเสี่ยงต่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้น เช่น โจรกรรม ไฟไหม้ สัตว์กัดแทะต่างๆ ฯลฯ  หากคุณใช้ e-slip ไฟล์ข้อมูลเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน  ข้อมูลลับของพนักงาน จะถูกล็อครหัสรักษาความปลอดภัย แล้วนำส่งเข้าอีเมลของพนักงานแต่ละคนโดยตรง

โดยจะสามารถเปิดดูข้อมูลได้ จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านเฉพาะบุคคลเท่านั้น หมดปัญหาข้อมูลรั่วไหล (ที่ไม่ได้เกิดจากตัวบุคคล) ได้อย่างแน่นอน

 • รักษาสิ่งแวดล้อม

แน่นอนว่าเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษจำนวนมาก และหมึกพิมพ์ อีกต่อไป ก็ถือได้ว่าเป็นการลด carboon footprint ในกระบวนการผลิต และลดปริมาณขยะ ที่เกิดขึ้นจากกระดาษจำนวนมากมายมหาศาลที่เกินจำเป็นอีกด้วย ส่งผลให้สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีว่าบริษัทของคุณนั้นมีความใส่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อดีสำหรับพนักงาน เมื่อใช้สลิปเงินเดือน แบบออนไลน์

 1. สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและง่ายดาย ผ่านอีเมลส่วนบุคคล มีความปลอดภัยและเป็นมีความเป็นส่วนตัวสูง
 2. ข้อมูลถูกเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ในอีเมล ค้นหาย้อนหลังได้สะดวก ง่าย
 3. ไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารจะสูญหาย
 4. ไม่ต้องเก็บเอกสารเป็นจำนวนมาก และยากต่อการค้นหา

สรุป

เมื่อหลายสิ่ง หลายอย่างเปลี่ยนไป ทุกสิ่งอย่างรอบตัวของเราก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย รวมไปถึงวิถีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป

การทำงานต่างๆ เริ่มมีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำสมัย เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญ เช่น ยุคนี้พนักงานเงินเดือนเริ่มมีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน

ในแต่ละเดือน HR ก็ต้องทำเงินเดือนจ่ายให้กับพนักงาน ไหนจะต้องดูข้อมูลบันทึกเวลาการเข้า-ออกงาน ของพนักงานภายในองค์กร การคิดโอที 

ออกสลิปเงินเดือนให้พนักงาน และอีกหลากหลายขั้นตอนที่แสนวุ่นวาย และยุ่งยากของเจ้าหน้าที่ HR

ตามที่ในบทความนี้ได้กล่าวไว้ สลิปเงินเดือน ยังคงเป็นสิ่งสำคัญของเหล่ามนุษย์เงินเดือนหลายคน

แน่นอนว่าเมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนสำคัญกับการทำงานที่ง่ายและสะดวก มากขึ้น ก็เป็นสิ่งที่ดีกับเจ้าหน้าที่ HR ที่ดูแลในส่วนงานนี้เช่นกัน

ดังนั้นแล้วหากมี โปรแกรมทำเงินเดือน ที่ตอบโจทย์ หรือเลือกใช้บริการรับทำเงินเดือน e-slip  ก็สามารถเพิ่มความสะดวก สบาย และประหยัดงบประมาณได้อีกด้วย

 

บริการรับทำเงินเดือน
Dreamteam Payroll Outsource Service Co.,Ltd บริการรับทำเงินเดือน ครบวงจร

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

☎ โทร : 021-233-862

✉ FB : https://www.facebook.com/dreamteam3110

? LINE@ : @dreamteam

? WEBSITE : https://dreamteampayrolloutsource.co.th/

? Blockdit : https://www.blockdit.com/dreamteam