ยื่นภาษีเกินกำหนด ต้องเสียค่าปรับ!! เช็กเลยที่นี่

Tax-online

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา เป็นวันสุดท้ายของการยื่นภาษี ภงด.90,91

และการยื่นภาษีผ่านระบบออนไลน์จะมีผลกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 8 เมษายน 2565 

เปิดขั้นตอนยื่นภาษีออนไลน์ e-Filing รูปแบบใหม่ของกรมสรรพากร

กรมสรรพากร เตือน !! หากยื่นภาษีเกินระยะเวลาที่กำหนดอาจต้องเสียค่าปรับ

และจะมีโทษปรับในแต่ละกรณี คือ

1.บุคคลธรรมดาที่ไม่ยื่นภาษี ภงด.90,91 ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี หรือในกรณีหากยื่นแบบภาษีเกินระยะเวลาที่กำหนด

  • จะต้องโทษระวางค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร แต่สามารถขอลดค่าปรับได้

2.ยื่นภาษี ภงด.90/91 ผ่านระบบออนไลน์ กรณีมีภาษีที่ต้องชำระ

  • หากไม่ได้ชำระเงินภาษี ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี จะถือว่าไม่ได้ยื่นแบบ และต้องเปลี่ยนไปยื่นแบบภาษี ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา เพื่อชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนเงินภาษีที่ต้องชำระ รวมทั้งค่าปรับตามข้อ 1

3.ยื่นภาษี ภ.ง.ด.90/91 เกินระยะเวลาที่กำหนด

3.1  กรณีมีเงินภาษีต้องชำระให้ชำระเงินภาษี  พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ รวมทั้งค่าปรับตามข้อ 1

3.2  กรณีไม่มีเงินภาษีต้องชำระ  ให้ชำระค่าปรับตามข้อ 1 เพียงอย่างเดียว

4.ยื่นภาษี ภ.ง.ด.90/91 เพิ่มเติมภายหลังกำหนดเวลาการยื่นแบบ

4.1 กรณีมีเงินภาษีต้องชำระให้ชำระเงินภาษี  พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ

4.2 กรณีไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มและค่าปรับ

5.ยื่นภาษี ภ.ง.ด.90/91 ขอผ่อนชำระเงินภาษี

หากไม่ได้ชำระภาษีงวดใดงวดหนึ่ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะหมดสิทธิ์การผ่อนชำระ และต้องชำระภาษีอากรที่ค้างอยู่ทั้งหมด

โดยต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลืออีกด้วย

ข่าวต้นฉบับ: PPTV

สามารถติดตามเรา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 👇
☎ โทร : 02-123-3862
📧 LINE@ : @dreamteam