กระบวนการในการสรรหาบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับองค์กรของลูกค้าเพื่อเข้าไปปฎบัติงานในองค์กรของลูกค้าเพื่อพัฒนาองค์กรของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กระบวนการนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนการคัดเลือกและการสื่อสารให้เกิดแรงจูงใจให้กับผู้สมัครและจะสิ้นสุดกระบวนการเมื่อองค์กรรับบุคคลนั้นเข้าทำงาน

บริษัท ดรีมทีม เพย์โรล เอาท์ซอร์ส เซอร์วิส จำกัด เรามุ่งเน้นในการสรรหาพนักงานและผู้เชี่ยวชาญในระดับอาวุโสหรื่ออื่นๆ ตามที่ลูกค้ากำหนด

กระบวนการสรรหาให้กับองค์กรของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพในขอบเขตงานของแต่ละตำแหน่ง

พร้อมทั้งสรรหาบุคคลที่เหมาะสมกับองค์กรของลูกค้าและช่วยให้ผู้สมัครเริ่มงานได้อย่างราบรื่นด้วยความเชี่ยวชาญ

กระบวนการทำงานหลัก

ความสำคัญของการสรรหาบุคลากร

ข้อดีของการใช้บริการ Recruitment

ลดค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณาประกาศรับสมัครงาน

ประหยัดเวลาในการสรรหามีบุคลากรมาทดแทนในตำแหน่งงานที่ขาดทันที

หากไม่พอใจ มีการรับประกันในกรณีที่สรรหาบุคลากรทดแทนให้ในกรณีที่พนักงานลาออกหรือขาดงานไปตามระยะเวลาที่กำหนด

อัตราค่าบริการสรรหาบุคลากร

คิดตามระยะเวลาการรับประกัน ดังนี้

Small

รับประกัน

30 วัน

คิดค่าบริการ

1.0 เท่าของเงินเดือน

ขอใบเสนอราคา

Medium

รับประกัน

90 วัน

คิดค่าบริการ

1.5 เท่าของเงินเดือน

ขอใบเสนอราคา

Large

รับประกัน

120 วัน

คิดค่าบริการ

1.8 เท่าของเงินเดือน

ขอใบเสนอราคา

คำถามที่พบบ่อย

ระยะเวลารับประกันจะมีทั้งหมด 3 รูปแบบ ทั้ง 3 รูปแบบราคาก็จะแตกต่างกันตามการรับประกันครับ

  1. รับประกัน 30 วัน หากพนักงานลาออกก่อน 30 วันจะหาพนักงานทดแทนให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  2. รับประกัน 90 วัน หากพนักงานลาออกก่อน 90 วันจะหาพนักงานทดแทนให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  3. รับประกัน 120 วัน หากพนักงานลาออกก่อน 120 วันจะหาพนักงานทดแทนให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

คิดตามระยะเวลาการรับประกัน ดังนี้

  1. รับประกัน 30 วัน คิดค่าบริการ 1.0 เท่าของเงินเดือน
  2. รับประกัน 90 วัน คิดค่าบริการ 1.5 เท่าของเงินเดือน
  3. รับประกัน 120 วัน คิดค่าบริการ 1.8 เท่าของเงินเดือน

วิธีคิดอัตราค่าบริการ

การคิดค่าบริการ ยกตัวอย่างเช่น ทางลูกค้าตกลงรับพนักงานคนนี้เข้าทำงานในเงินเดือนที่ 15,000 บาทต่อเดือน ทางเราจะเอาเงินเดือนคูณด้วยระยะเวลารับประกันตามที่ลูกค้าเลือก

  1.  หากเลือกรับประกัน 30 วัน 15,000 x 1.0 = 15,000 บาท
  2. หากเลือกรับประกัน 90 วัน 15,000 x 1.0 = 22,500 บาท
  3. หากเลือกรับประกัน 120 วัน 15,000 x 1.0 = 27,000 บาท

หมายเหตุ: ราคานี้ยังไม่รวม vat 7% นะครับ