กระบวนการทำงาน

บริการ Outsourcing บางส่วนที่เราสามารถจัดการให้คุณได้มีดังนี้

หมายเหตุุ : บริการที่กล่าวถึงเป็นแค่บางส่วนที่เรากล่าวถึงยังมีอีกหลากหลายตำแหน่งที่เรารับบริการพนักงาน Outsourcing

ข้อดีของการจ้าง Outsourcing

  • ช่วยลดต้นทุน ในการจ้างงานพนักงานประจำนอกเหนือจากเงินเดือนแล้วยังมีต้นทุนแฝงอยู่เช่นกัน ยกตัวอย่าง เช่น สวัสดิการต่างๆ การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี โบนัสประจำปี เป็นต้น สำหรับการจ้าง Outsourcing นั้นนายจ้างสามารถกำหนดระยะเวลาได้ตามความต้องการเพราะการจ้าง Outsourcing ส่วนใหญ่เป็นการจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลาตามที่ต้องการ
  • การสรรหาทำได้ง่ายขึ้น บริษัท Outsourcing เป็นบริษัทที่มีความชำนาญด้านบริหารจัดการในเรื่องของการสรรหาและการจัดทรัพยากรบุคคลจึงช่วยลดอัตราการขาดแคลนบุคลากรและเพิ่มอัตราการเข้าถึงผู้ที่มีคุณสมบัติตามต้องการให้กับองค์กรได้
  • ลดงานเอกสาร/ธุรการ 

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ไม่รับหาเลยจะเป็น รปภ แม่บ้าน เพราะจะมีบริษัทเฉพาะทางเกี่ยวกับ รปภ แม่บ้านครับ จะมี 2 ตำแหน่งนี้ที่รับไม่รับสรรหาเลยครับ

1 คนก็สามารถใช้บริการได้ครับไม่มีจำกัดขั้นต่ำครับ แต่ถ้าหากเป็นจำนวนที่เยอะก็จะได้ราคาพิเศษครับ สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ