พนักงาน “OUTSOURCE” คืออะไร ?

10 ข้อดีของการจ้างพนักงาน outsource

พนักงาน “OUTSOURCE” คืออะไร ?

“OUTSOURCE” คือ การจ้างพนักงานแบบชั่วคราว โดยมีการทำสัญญาจ้างเป็นระยะเวลาสั้นๆ รายเดือน หรือ รายปี ตามที่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง องค์กร และตัวผู้รับจ้างเอง โดยตำแหน่งงานเหล่านี้จะรายได้ที่สูงมากกว่า ตำแหน่งงานปกติทั่วไป

เพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่สามารถช่วยงานขององค์กรได้มากพอสมควร ถึงแม้ว่าตำแหน่ง พนักงาน outsource อาจจะไม่สวัสดิการมากมาย เหมือนพนักงานปกติทั่วไป แต่รายรับต่อเดือนที่ได้นั้นค่อนข้างสูงเลยทีเดียว และ พนักงาน outsource บางคนอาจเก็บเงินได้จำนวนมาก เพื่อสนองความต้องการของตนเองได้มากมายเลยทีเดียวล่ะ

10 ข้อดีของการจัดจ้างพนักงาน outsource หรือ จัดจ้างบุคลากรภายนอก

1.ลดปัญหาการจ่ายเงินเดือนที่ผิดพลาด

การจัดจ้างพนักงาน outsource
10 ข้อดีของการจัดจ้างพนักงาน outsource

การรับทำเงินเดือนนั้นล้วนต้องใช้ผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ อย่างสูงสุด หากเกิดการผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อย อาจสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเป็นแน่ขององค์กรนั้นๆ แต่อย่างไรก็ตามการรับทำเงินเดือนนั้น ก็อาจจะต้องอาศัยความถูกต้อง และแม่นยำ

ดังนั้นจะดีกว่าไหม หากคุณมีเลือกทางเลือกที่ดีกว่า ในการจ้าง บริษัท Outsource พื่ออำนวยความสะดวกในงานด้านต่างๆ ภายในองค์กร และลดเวลาการทำงานของพนักงานอีกด้วย

2.ใช้ระยะเวลาอันสั้น และรวดเร็ว ในการสรรหาพนักงาน

พนักงาน outsource
ลดความเสี่ยงในความไม่ต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ

ลดความเสี่ยงในความไม่ต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ หมดกังวลไปได้เลยว่าธุรกิจของคุณจะต้องหยุดชะงัก ด้วยสาเหตุที่ไม่มีพนักงานมาทำงาน หรือพนักงานลาอออย่างกะทันหัน

และเจ้าของธุรกิจไม่สามารถจัดหาบุคลากรได้ทัน ในระยะเวลาฉุกเฉินเพราะบริษัท Outsource จะจัดหาพนักงาน Outsource คนใหม่มาแทนในตำแหน่งนั้นๆ ทันที ภายในระยะเวลา หรือตามที่ในสัญญาได้ตกลงกันไว้

3.ประหยัดงบประมาณ และทรัพยากรในการจ้างงาน

สรรหาพนักงาน outsource
ลดความเสี่ยงด้านกฎหมายแรงงาน ประหยัดงบประมาณ

ในการจ้างพนักงาน นอกเหนือจากเงินเดือนแล้ว ยังมีต้นทุน งบประมาณหลายอย่างที่ต้องดูแลพนักงานภายในองค์กร เช่น สวัสดิการ ต่างๆ การขึ้นเงินเดือนประจำปี โบนัส และอื่นๆ อีกทั้งในระยะยาวยังมีภาระผูกพันของนายจ้างตามกฎหมายที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

สำหรับการจ้างพนักงาน outsource นายจ้างสามารถกำหนดงบประมาณไว้อย่างลงตัว รวมถึงลดความเสี่ยงด้านกฎหมายแรงงาน เพราะการจ้างงานในลักษณะเอ้าท์ซอร์สนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลา และความรับผิดชอบต่อลูกจ้างจะตกไปอยู่กับบริษัท Outsource แทน

4.ลดความยุ่งยาก และความซับซ้อนของงาน

บริการสรรหาพนักงาน
เพิ่มความสะดวก ในการเริ่มทำโปรเจกต์ใหม่,การหาพนักงานใหม่ได้ทัน ในระยะเวลาที่รวดเร็วกว่าการจ้างพนักงานประจำ

เพิ่มความสะดวก ในการเริ่มทำโปรเจกต์ใหม่,การหาพนักงานใหม่ได้ทัน ในระยะเวลาที่รวดเร็วกว่าการจ้างพนักงานประจำ และทักษะที่ภายในองค์กรไม่มี ดังนั้นการจ้าง บริษัท Outsourcing เพื่อจัดหา พนักงาน outsource จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

5.การดำเนินงานสามารถสำเร็จลุล่วงได้อย่างตรงเป้าหมาย

พนักงานสัญญาจ้าง
สามารถดำเนินงานต่อช่วงธุรกิจ ได้ราบรื่นอย่างไม่มีสะดุด

เนื่องจากการจ้าง บริษัท Outsource สามารถสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง เข้ามาทำงานภายในองค์กร พนักงาน Outsource สามารถดำเนินงานต่อช่วงธุรกิจของคุณให้ราบรื่นอย่างไม่มีสะดุด

6.เพิ่มศักยภาพ และการพัฒนาองค์กรภายในที่มากยิ่งขึ้น

จัดจ้างบุคลากรภายนอก
ส่งต่อความรู้ความเชี่ยวชาญของพนักงาน Outsource หรือ บริษัท Outsource นั้นๆ ได้อย่างเข้าถึง

บริษัท Outsource HR หรือ Recruitment สามารถสรรหาบุคลากรที่เป็นผู้ชำนาญเฉพาะด้านมาทำงานให้กับองค์กรต่างๆ ได้ ซึ่งทักษะต่างๆ ที่ พนักงาน Outsource มี องค์กรสามารถเรียนรู้ และเพิ่มทักษะ ในการทำงานที่ยากและซับซ้อนได้จากการส่งต่อความรู้ความเชี่ยวชาญของพนักงาน Outsource หรือ บริษัท Outsource นั้นๆ ได้อย่างเข้าถึง

อีกทั้งยังส่งผลให้พนักงานภายในองค์กรได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากยิ่งขึ้น

7.องค์กรบางองค์กรอาจจะยังไม่ต้องการพนักงานประจำเสมอไป

พนักงานชั่วคราว
พนักงาน Outsource สามารถช่วยทำงานชั่วคราว หรือการทดแทนพนักงาน

เพราะบางเวลาอาจจะต้องการ พนักงาน Outsource ที่มาช่วยทำงานชั่วคราว หรือทดแทนพนักงาน ลาคลอด เป็นต้น บางเวลาอาจจะเป็นช่วงงานที่มีปริมาณเยอะเป็นพิเศษในแต่ละโครงการ หรือโปรเจกต์งานที่เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ทำให้บางองค์กรอาจจะยังไม่ต้องการพนักงานประจำที่เป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงในระยะยาวหรือกรณีอื่นๆ

8.ลดงานเอกสาร/ธุรการ

ลูกจ้างชั่วคราว
หมดยุค !! เอกสารกองจนล้นโต๊ะ นั่งทำจนเวียนหัว

อย่ามัวเสียเวลา !! กับงานที่เยอะแยะวุ่นวาย หมดยุค !! เอกสารกองจนล้นโต๊ะ นั่งทำจนหัวหมุน  

สามารถนำเวลาที่เหลืออยู่มาพัฒนาองค์กรในส่วนอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ในธุรกิจของคุณได้อีกมากมาย  แล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ บริษัท Outsource ในการจัดหา พนักงาน Outsource ที่มีความเชี่ยวชาญงานด้านธุรการจริงๆ เข้ามาช่วยทำงานแทนคุณ

ด้วยงานทำเงินเดือน เป็นงานที่ต้องทำซ้ำๆ เป็นประจำอย่างต่อเนื่องในทุกเดือน และไม่ใช่เพราะงานนี้ไม่สำคัญ แต่เพราะสำคัญจึงต้องให้องค์กรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดูแล และเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคุณ

9.ขยายธุรกิจของคุณให้เติบโต ได้อย่างไร้ขีดจำกัด

สรรหาพนักงาน
บริษัทสรรหาพนักงาน มีส่วนช่วยขยายฐานธุรกิจได้อย่างไร้ขีดจำกัด

การใช้บริการสรรหาบุคลากร กับบริษัท Outsource ภายในประเทศหรือต่างประเทศช่วยให้องค์กรสามารถขยายฐานธุรกิจได้อย่างไร้ขีดจำกัดได้ โดยที่องค์กรไม่ต้องลงทุนจัดตั้งบริษัทและสรรหาบุคลากร เพื่อสนับสนุนการต่อยอดธุรกิจ ที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของความสะดวก รวดเร็ว และพัฒนาสู่สากล

10.เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย และไม่ต้องลงทุนซื้อซอฟต์แวร์ที่มีต้นทุนสูง

จ้างบริษัท outsource
ไม่ต้องลงทุนซื้อซอฟต์แวร์ที่มีต้นทุนสูง

ไม่ว่าองค์กรไหน ก็มีความต้องการแผนก IT อีกทั้งยังต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อตอบโจทย์ แล้วปัญหาที่ตามมาอีกนั่นก็คือ ต้องคอยปรับเปลี่ยน เพื่อให้ทันสมัยรองรับกับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา

โดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีงบประมาณที่จำกัด หรือองค์กรใหญ่ๆ ก็ตาม ที่จะลงทุน หรือจัดซื้ออะไรก็ต้องคิดหนัก

หากใช้บริการบริษัท IT Outsource ปัญหาเรื่องการลงทุนและเข้าถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ก็เป็นเรื่องง่าย และสามารถประหยัดงบประมาณอีกด้วย

อีกทั้งยังได้ร่วมงานกับ พนักงาน Outsource ที่มีประสบการณ์งานด้านนั้นๆ อย่างแท้จริง ในราคาจ้างพนักงานปกติที่มีราคาสูงในท้องตลาด แต่สิ่งที่รับในราคาที่จับต้องได้

การจัดจ้างสรรหาบุคลากรภายนอก หรือเรียกสั้นๆว่า พนักงาน outsource

ที่มีความรู้ ความสามารถเชี่ยวชาญพิเศษ โดยเฉพาะด้าน เข้ามาทำงานต่างๆ ตามที่ได้รับการว่าจ้างจากองค์กร พนักงาน outsource สามารถเข้ามาช่วยเสริม หรือรับภาระหน้าที่ตำแหน่งงานโดยทั้งหมด หรืออาจเฉพาะงานบางส่วน โดยจะไม่มีกระทบต่อการดำเนินงานภาพรวมขององค์กรภายในด้วย

ซึ่งการจ้างงานจาก บริษัท Outsource และจัดหา พนักงาน outsource นั้น อาจจะมีการเซ็นสัญญาจ้างงาน ระยะเวลาเป็นรายเดือน หรือรายปี และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้รับจ้าง ทำการตกลงกัน  อ่านบทความนี้เพิ่มเติมที่ : https://dreamteampayrolloutsource.co.th/outsourcing-company/

การสรรหาบุคลากร (Recruitment) หมายถึง

กระบวนการในการสรรหา ตลอดจนคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะที่เหมาะสม เพื่อเข้ามาปฎิบัติงานในตำแหน่งงานตามที่องค์กรต้องการ

กระบวนการนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนสรรหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การคัดเลือก เปรียบเทียบบุคลากรที่มีความสามารถ  เจรจาต่อรองเงินเดือน การสื่อสารให้เกิดแรงจูงใจกับผู้สมัครเป้าหมายที่ต้องการ และจะสิ้นสุดกระบวนการเมื่อองค์กรนั้นรับบุคคลนั้นๆ เข้าเป็นพนักงานแล้ว

ความสำคัญของการสรรหาบุคลากร

เพราะเหตุใด องค์กรหรือธุรกิจ ต้องมีการสรรหาบุคคล ? บุคลากรไม่ว่าจะตำแหน่งใดก็ตามเปรียบเสมือนหัวเรือที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน หากขาดลูกเรือคนใดคนหนึ่งไปก็อาจทำให้ธุรกิจของคุณ อาจเดินหน้าไม่ค่อยราบรื่น และสำเร็จตรงตามเป้าหมายที่วางไว้สักเท่าไร และอาจเกิดพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคที่สามารถเกิดขึ้นได้ในตลอดเวลา

ในขณะเดียวกันถ้าได้ลูกเรือที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความสามารถ เหมาะสมก็จะทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างง่ายดายได้เช่นกัน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ถือเป็นหน่วยงานหลักสำคัญที่หลายองค์กรต่างๆ ต้องมีไว้เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ดี และมีคุณภาพเข้ามาทำงานให้กับองค์กร ในทางตรงกันข้ามบริษัทใด ที่ไม่ให้ความสำคัญในส่วนนี้ อาจส่งผลทำให้องค์กร ได้บุคลากรที่ไม่มีความสามารถ ประสบการณ์ หรือมีประสิทธิภาพไม่เหมาะสมกับการรับภาระหน้าที่ของงานนั้นๆ

อาจทำให้เกิดผลเสียกับงาน และทำให้บริษัทเสียหายได้เช่นกัน การสรรหาบุคลากรที่ดีนั้น จึงควรต้องมีการวางแผนให้เป็นระบบ ตลอดจนถึงในเรื่องการใส่ใจรายละเอียดในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้บุคลากรที่ดีที่สุดมาร่วมงานกับองค์กรได้เป็นอย่างดี

การสรรหาบุคลากรภายนอกองค์กร (External Recruitment)

หากต้องการมองหาคนใหม่ๆ หรือไม่ต้องการเปลี่ยนตำแหน่งภายในที่อาจส่งผลกระทบต่องาน ก็สามารถสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์กรได้เช่นกัน ซึ่งกระบวนการนี้มีข้อดี-ข้อเสียดังนี้

ข้อดี

  • การทำงานจากคนรุ่นใหม่ ได้แสดงความคิด เปิดโลกมุมมองกว้างไกล ส่งผลให้องค์กรเกิดการปรับตัว ปรับจุดข้อบกพร่องต่างๆ ได้ รวมถึงเปิดใจยอมรับ และสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น

  • ประหยัดเวลาในการสรรหาบุคลากร ในช่วงเวลาฉุกเฉิน เพราะ บริษัท outsource สามารถจัดหาบุคลากรมาทดแทนในตำแหน่งงานที่ขาดได้ในทันที

  • ลดค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณาประกาศรับสมัครงาน ฝ่าย HR มีฐานข้อมูลในด้านบุคคลมากขึ้น เป็นตัวเลือกที่ดีในอนาคตได้

ข้อเสีย

 

  • อาจสิ้นเปลืองงบประมาณในการประกาศสรรหาพนักงานใหม่ รวมถึงใช้เวลานานในกระบวนการสรรหา

  • อาจต้องใช้เวลาในการปรับพื้นฐาน ถ่ายทอดงาน รวมถึงเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรใหม่ ทำให้เสียเวลาได้

  • เมื่อมีตัวเลือกมากขึ้น ฝ่าย HR ไปจนถึงหัวหน้างานอาจใช้เวลานานในกระบวนการสรรหา คัดเลือก ตลอดจนใช้เวลาในการตัดสินใจที่นานขึ้นด้วย

 

สรุป

ปัจจุบันการจ้าง บริษัท Outsourcing เพื่อสรรหาบุคลากรภายนอกเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ในปัจจุบันเมื่อโลกเปลี่ยนไป หลายสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลง

การทำงาน หรือระบบงานที่สามาถเอื้ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองในทุกความต้องการของในสังคมยุคปัจจุบัน และกำลังได้รับความนิยมในหมู่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กหรือที่เรียกว่า SME ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก

ด้วยระบบการทำงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ บริษัท Outsource เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานของหลากหลายองค์กรมากขึ้น และการจัดสรรบุคลากร พนักงาน Outsource ก็ยังคงมีความจำเป็นกับหลายองค์กรอีกเช่นกัน

ช่วยลดเวลาการทำงานของพนักงายภายในองค์กร เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตสู่สากล แถมยังไม่ต้องยื่นภาษีเอง เนื่องจาก บริษัท Outsource  ก็มีบริการทำให้ครบเช่นกัน

สรรหาพนักงาน Outsource
Dreamteam Payroll Outsource Service Co.,Ltd

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ?

☎ โทร : 02-123-3862

✉ FB : https://www.facebook.com/dreamteam3110

? LINE@ : @dreamteam

? Blockdit : https://www.blockdit.com/dreamteam