ใกล้หมดเขตแล้ว เช็คเลย !! เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2565

sso change

อัปเดตล่าสุด “สำนักงานประกันสังคม”  กรณี “การเปลี่ยนสถานพยาลประกันสังคมประจำปี 2565” นี้ สำหรับผู้ประกันตรมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถยื่นคำขอเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมประจำปีได้ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี (สามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม เป็นต้นไป)

ขั้นตอนการยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม

  1. Log-in เข้าสู่ระบบ “ประกันสังคม”
log-in-sso
Log-in เข้าสู่ระบบสมาชิกผู้ประกันตน

       2. คลิก “ยื่นแบบขอเปลี่ยนสถานพยาบาล”

requesting to change hospital
เลือกเหตุผลในการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม

       3. คลิกเลือก รายการ “เหตุผลการขอเปลี่ยนสถานพยาบาล”

requesting to change hospital
เลือกเหตุผลในการขอเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม

       4. คลิกเลือก “สถานพยาบาลใหม่ที่ต้องการ”

SSO-Select New Hospital
เลือก “โรงพยาบาลใหม่ที่ผู้ประกันตนต้องการ”

       5. หลังจากเลือกสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนต้องการแล้ว จากนั้น คลิก “ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง”

SSO-accept the terms and conditions
เลือกสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนต้องการแล้ว คลิก ” ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง “

       6. จากนั้น คลิก “บันทึก”

       7. ขั้นตอนสุดท้าย “รอผลอนุมัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม” โดยสิทธิจะปรากฎขึ้นภายในวันที่ 1 หรือ 16 ของเดือน

 

สรุป

ในแต่ละปีนั้นๆ ประกันสังคม ได้มีการแจ้งให้ผู้ประกันตนที่มีความประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี และสามารถเลือกเปลี่ยนโรงพยาบาลได้ตามความเหมาะสมของผู้ประตนได้

สำหรับผู้ประกันตนที่ต้องการลงทะเบียนคำร้องขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคมประจำปี 2565 สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ ” เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม “

ผู้ประกันตนควรทราบว่าในการเลือกเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมในแต่ละปีนั้น ขอแนะนำว่าผู้ประกันตนควรเลือกให้เหมาะสมกับความสะดวก  ความพึงพอใจ หรือคำนึงถึงระยะทางในการเดินทางไปใช้บริการยังสถานพยาบาลนั้นๆ ที่ผู้ประกันตนได้เลือกไว้ด้วย 

และสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนได้เลือกไว้นั้น ควรอยู่ภายในพื้นที่ หรือจังหวัดที่ผู้ประกันตนอาศัย และทำงานอยู่ จะเป็นทางเลือก เพิ่มความสะดวก สำหรับการใช้บริการเข้ารับการรักษาที่ดีมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลจาก : สำนักงานประกันสังคม

สามารถติดตามเรา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

☎ โทร : 02-123-3862

✉ FB : https://www.facebook.com/dreamteam3110

? LINE@ : @dreamteam

? WEBSITE : https://dreamteampayrolloutsource.co.th/

? Blockdit : https://www.blockdit.com/dreamteam