บริษัท Outsource มีประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณอย่างไร ?

บริษัท Outsource

บริษัท Outsource คือธุรกิจที่เชี่ยวชาญในด้านการให้บริการด้านบริหารบุคลากรหรือการบริหารโครงการต่างๆ ให้กับองค์กรตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดบริษัท Outsourceจะต้องมีบุคลากรและทักษะความเชี่ยวชาญเพียงพอสำหรับงานนั้นๆ โดยเฉพาะเพื่อปฏิบัติงานให้กับลูกค้าตามโครงการหรือโปรเจคใดโปรเจคหนึ่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุดยกตัวอย่าง เช่น เมื่อองค์กรใดองคกรหนึ่งต้องการจัดตั้งทีม Support ที่สามารถบริการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงแต่ด้วยเรื่องปัญหาบุคลากรของบริษัทไม่เพียงพอบริษัท Outsource สามารถเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ได้โดยที่ไม่ต้องจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมแต่ก็ยังได้ทีม Support ที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถดูแลลูกค้าได้ตลอด24 ชั่วโมง ตามที่องค์กรต้องการ

ดังนั้นบทบาทหลักของบริษัท Outsource คือช่วยเหลือองค์กรของลูกค้าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการทำงานตามข้อตกลงสัญญาจ้างระหว่างบริษัท Outsource กับ ตัวองค์กรเองเนื่องจากบริษัท Outsource มีความเชี่ยวชาญหลากหลายด้านรวมไปถึงยังมีบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางอยู่ใน องค์กรหลากหลายตำแหน่งบริษัท Outsource เองใหบริการองค์กรหลากหลายธุรกิจจึงทำให้บริษัท Outsource มีความเชี่ยวชาญหลากหลายด้านทางธุรกิจและยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อมาเสริมการบริการให้กับลูกค้าเพื่อเป็น
ไปตามเป้าหมายขององค์กรของ์ผู้ว่าจ้างอีกด้วย ในปัจจุบันบริษัท Outsource นอกจากการบริหารบุคลากรแล้วยังสามารถบริหารหรือจัดการในส่วนงานทั้งระบบหรืองานบางส่วได้เช่นกัน ยกตัวอย่าง เช่น

 • งานด้านการขายสิ้นคาหรือบริการ
  บริหารหรือจัดการงานขายสินค้าทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ เป็นต้น
 • งานโลจิสติกส์หรือขนส่ง
  บริหารจัดการการจัดเก็บสินค้า การขนส่งสินค้า เป็นต้น
 • งานสื่อโฆษณา
  บริหารจัดการหรือผลิตสื่อโฆษณาทุกรูปแบบ
 • งานด้าน IT
  IT Services เป็นต้น

และยังมีประเภทงานอื่นๆอีกหลากหลายรูปแบบตามความต้องการหรือข้อตกลงระหว่างบริษัท

เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ

ทำไมหลายๆ องค์กรถึงต้องใช้บริษัท Outsource?

ทำไมหลายๆ องค์กรถึงต้องใช้บริษัท Outsource

การโอเวอร์โหลดของงานในปัจจุบันการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นองค์กรรายใหญ่หรือรายย่อย ย่อมต้องมีการบริหารจัดการงานส่วนต่างๆ ยิบย่อยหลายส่วน อาจเกิดปัญหาความยุ่งยากในการทำงานและหลายบริษัทก็เลือกที่จะใช้บริษัท Outsource เข้ามามีบทบาทให้ธุรกิจเพื่อทำใหองค์กรดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น โดยการโอนถ่ายงานที่ล้นมือให้ทาง Outsource ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในแต่ละด้านเป็นผู้รับผิดชอบ จัดการบริหารให้ทั้งหมดตามส่วนงานที่เราต้องการ ช่วยลดต้นทุนทั้งในเรื่องเวลาและทรัพยากรของบริษัทแทนที่จะเอาเวลาไปพัฒนาในส่วนงานอื่นที่มีความสำคัญและเกิดประโยชน์ที่มากกว่า

 

Outsource มีเทคโนโลยที่ทันสมัย

บริษัท Outsource นั้นแน่นอนว่าเป็นงานที่มีรายได้ที่ดีเนื่องจากต้องอาศัยความสามารถหรือประสบการณ์ เฉพาะด้านในการทำงานนั้นด้วยเหตุผลนี้ปัจจุบันจึงมีคู่แข่งที่เพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวนมาก แล้วทำอย่างไรถึงจะทำให้เราเป็นที่ต้องการของเหล่าองค์กรต่างๆ คำตอบนั้นง่ายนิดเดียวก็คือการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อให้เกิดงานที่มีคุณภาพตรวจสอบได้ ดังนั้นก่อนที่งานจะถูกส่งถึงมือลูกค้าจะต้องผ่านการตรวจสอบว่า งานมีคุณภาพและคุ้มกับราคาที่ว่าจ้าง

บริษัท Outsource เหมาะกับใคร/องค์กรแบบไหน

หลายคนอาจเกิดคำถามว่า Outsource นั้นเหมาะสมกับองค์กรแบบไหนต้องบอกเลยว่าทั้งองค์กรขนาดใหญ่และขนาดเล็กก็สามารถใช้ Outsource ได้เพราะถ้าพูดถึงความคุ้มค่าเรื่องเงิน เวลาในการจัดหาบุคลากรคนหรือการบริหารงานทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วก็ถือว่าได้ประโยชน์ทั้งหมด แต่อาจจะแตกต่างกันที่ต้นทุนของแต่ละองค์กรที่อยู่ตามสัญญาจ้างระหว่างองค์กรกับ Outsource นั่นเอง จะเหมาะสมหรือไม่นั้นก็ควรมีหลักในการพิจารณาบางประการที่จะช่วยในการตัดสินใจว่าควรจะใช้บริการ Outsource หรือไม่ ดังข้อต่อไปนี้

 • ลักษณะของงาน
  การประเมินงานก่อนจะจัดจ้างบริษัท Outsource โดยทั่วไปแล้วการจ้าง Outsource จะเหมาะกับงานที่ทางองค์กรมีความเชี่ยวชาญไม่มากพอหรืองานที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักขององค์กร
 • ต้นทุนกับประสิทธิผล
  ประเมินว่าการจ้างบริษัท Outsource สามารถประหยัดต้นทุนให้กับบริษัทได้จริงหรือไม่ การจ้างงานบางอย่างอาจจะคุ้มค่ากว่าลงมือทำเองหรืองานบางอย่าง เมื่อประเมินออกมาแล้วก็อาจจะไม่คุ่มค่านั่นก็ขึ้นอยู่กับการพูดคุยกันระหว่างองค์กรกับบริษัท Outsource
 • ความสามารถและทรัพยากรภายใน
  พิจารณาความสามารถของทีมภายในบริษัทของคุณ หากทีมของคุณขาดทักษะที่จำเป็นในการทำงานบางอย่างที่ต้องใช้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การจ้างบริษัท Outsource สามารถช่วยลดภาระและสร้างความมั่นใจในงานชิ้นนั้น
 • ต้องการใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  สามารถเข้าถึงทักษะหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่บริษัทของคุณอาจจะขาดอยู่เพราะบริษัท Outsource มักจะมีทีมงานที่มีประสบการณ์และความรู้เฉพาะด้าน หากคุณต้องการทักษะเฉพาะที่ไม่สามารถหาได้ง่ายในองค์กรของคุณการ Outsource จึงเป็นทางออกที่เหมาะสม

ข้อดีของบริษัท Outsource

ข้อดีกับข้อเสียของบริษัท Outsource

ลดต้นทุนการบริหารธุรกิจ
การจ้างงานบริษัท Outsource นอกเหนือจากการบริหารจัดการเรื่องเงินเดือนของพนักงานแล้วยังมีในส่วนของสวัสดิการต่างๆ โบนัสและอื่นๆ ที่ทางบริษัทไม่ต้องมาจัดการเอง เนื่องจากเราสามารถ กำหนดงบประมาณแล้วให้บริษัท Outsource ไปบริหารจัดการกันเอง

ลดความซับซ้อนภายในองค์กร
เมื่อจ้าง Outsource สามารถเริ่มงานได้ทันทีโดยไม่ต้องจัดตั้งทีมหรือจัดตั้งแผนกใหม่ขึ้นมาในบริษัท

ลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
บริษัท Outsource สามารถลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการทำงานที่ไม่ต่อเนื่องได้ เมื่อเกิดปัญหาพนักงานลาออกทางบริษัทก็ไม่จำเป็นต้องกังวลในเรื่องนี้ทางบริษัท Outsource เป็นคนจัดการบริหารเรื่องบุคลากรเองอยู่แล้วหรือตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาและถ้าเกิดปัญหาเรื่องกฎหมายแรงงานทางองค์กรก็ไม่จำเป็นต้องกังวล และรับผิดชอบใดๆ ยกความรับผิดชอบให้ทางบริษัท Outsource แทน

เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน Outsource
การ Outsource นั้นจะต้องเป็นผู้มีความรู้ในด้านใดด้านหนึ่งมากกว่าบุคลากรภายในองค์กร ทำให้องค์กรมีความมั่นใจได้ว่างานที่จะออกมามีคุณภาพอย่างแน่นอน

ประหยดัเวลา
งานที่ใช้เวลานานในการทำ Outsource สามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาส่วนนี้ได้ดีทำให้องค์กรสามารถนำบุคลากรที่มีอยู่มุ่งเน้นไปที่งานส่วนอื่นที่สำคัญได้ประหยัดทั้งเวลาและบุคลากรที่มีจำนวนจำกัด

ลดงานด้านธุรการ
แทนที่จะเสียเวลากับงานพิมพ ์ประสานงาน Admin งานเงินเดือนหรือโครงการต่างๆ องค์กรสามารถเอาเวลามุ่งเน้นไปบริหารและพัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดรายได้และให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ปล่อยให้เป็นหน้าที่บริษัท Outsource ที่มีความชำนาญงานเฉพาะทางนั้นๆ ช่วยทำงานแทน

 

ข้อเสียของบริษัท Outsource

ด้านข้อมูล
ความเสี่ยงเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลในองค์กร เนื่องจากการทำงานร่วมกันจำเป็นต้องแชร์ข้อมูลบางส่วนระหว่าง Outsource กับตัวองค์กรเองจงระลึกไว้เสมอว่า Outsource นั้นไม่ได้ทำงานให้กับองค์กรของคุณเพียงแค่องค์กรเดียวถ้าไม่ได้มีข้อตกลงซึ่งกันและกันในด้านข้อมูล อาจเกิดความเสี่ยงที่ Outsource จะนำข้อมูลไปขายให้กับบริษัทคู่แข่งได้แต่ ณ ปัจจุบันอาจจะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้แล้ว เพราะปัจจุบันมีกฎหมายเรื่อง PDPA เข้ามาช่วยควบคุมเรื่องของการรักษาข้อมูลแล้ว

ความสัมพันธ์ระหว่าง Outsource กับองค์กร
บริษัท Outsource คือคนนอกหรือบริษัทภายนอกที่ทำงานตามสัญญาจ้างให้กับองค์กรและเมื่องานเสร็จสิ้นหรือครบสัญญาแล้วก็จบลงแค่นั้นไม่มีการสานสัมพันธ์ต่อเว้นแต่องค์กรจะจัดจ้างหรือต่อสัญญาต่อไป

 

สรุปเนื้อหาทั้งหมด

“ บริษัท Outsource ” คือองค์กรธุรกิจที่เชี่ยวชาญในด้านการให้บริการด้านบุคลากรภายนอกหรือโซลูชันแก่องค์กรอื่นๆ บริษัทเหล่านี้จะต้องมีทรัพยากรและทักษะความเชี่ยวชาญเพียงพอสำหรับงานนั้นๆ โดยเฉพาะเพื่อปฏิบัติงานให้กับลูกค้าตามสโคปงานหรือโปรเจคใดโปรเจคหนึ่งโดยสัญญาจ้างอาจเป็นระยะยาว-ระยะสั้น นั้นขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างตัวบริษัท Outsource กับองค์กร ทั้งนี้ Outsource ยังมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อองค์กรในเรื่องการลดค่าใช้จ่ายลดความซับซ้อนของงาน ความง่ายในการเริ่มทำโปรเจคใหม่และการเพิ่มทักษะที่ภายในองค์กรไม่มี หลังจากที่ได้รู้ไปแล้วว่า “ Outsource ” คืออะไรและมีความสำคัญแค่ไหนต่อองค์กร ทุกคนคงเริ่มมองหาบริษัท Outsource แล้วใช่ไหมซึ่งในประเทศไทยมีหลากหลายบริษัทที่มีบริการ Outsource Service ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ให้เลือกมากมาย หลายบริษัทกอาจมองเห็นถึงประโยชน์ของการเลือกใช้ Outsource แล้วรวมทั้งทกษะความเชี่ยวชาญ ถ้าคุณยงัมีปัญหาเหล่านี้ ภายในองค์กร สามารถเข้ามาสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ตามด้านล่างบทความนี้เลยค่ะ

 

จัดหาพนักงาน Outsource