ผู้ประกันตนมีเฮ!! ประกันสังคมจ่ายแค่ร้อยละ 60 ต่ออีก 6 เดือน

SSO

ผู้ประกันตนมีเฮ!! อีกรอบ ประกันสังคมใจดี ลดให้ เงินสบทบจ่ายแค่ร้อยละ 60 ตามครม.มาตรา 40

“นายสุชาติ” รมว.แรงงาน เผยข่าวดี ผู้ประกันตนมาตรา 40 ครม.เห็นชอบ ลดเงินสมทบเหลือร้อยละ 60 ต่ออีก 6 เดือน (ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2565)

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการ จ่ายเงินสมทบประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิประโยชน์ทดแทนของบุคคล

ซึ่งเป็นของขวัญปีใหม่ 2565 จากกระทรวงแรงงาน ที่พร้อมมอบให้กับแรงงงานนอกระบบ ซึ่งประกอบอาชีพอิสระ  ที่สมัครใจเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบ

อีกทั้งใจดี ยืดต่ออีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน ในงวดเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2565 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในอัตราใหม่ 3 ทางเลือก ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 ให้ผู้ประกันตน จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต จากเดิมจ่ายในอัตรา 70 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่ เป็น 42 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 2 ให้ผู้ประกันตน จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต และกรณีชราภาพ จากเดิมจ่ายในอัตรา 100 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่เป็น 60 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 3 ให้ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร จากเดิมจ่ายในอัตรา 300 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่เป็น 180 บาท/เดือน

ส่วนสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนมาตรา 40 จะได้รับทั้ง 3 เลือก ยังคงเดิม ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน สำหรับขั้นตอนของกฎกระทรวงดังกล่าว กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมจะได้เร่งดำเนินการเพื่อให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ทันภายในกำหนดต่อไป

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่าการปรับลดอัตราเงินสมทบต่อเป็นระยะเวลา 6 เดือนในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับประโยชน์กว่า 10.57 ล้านคน เกิดเงินหมุนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 1,408.56 ล้านบาท

อีกทั้งยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน เป็นการสร้างหลักประกันให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 40

สร้างจูงใจให้แรงงานภาคอิสระ ที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคม ให้สามารถเข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้น จึงขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจ ในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม ที่พร้อมดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้เล็งเห้นความสำคัญในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของผู้ประกันตนให้ตรงจุดและทันท่วงที

เนื่องจากปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ปากท้องของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

reduce the rate of contributions
ลดอัตราเงินสบทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 40

ข่าวต้นฉบับ :  สำนักงานประกันสังคม

สามารถติดตามเรา หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ?
☎ โทร : 02-123-3862
? LINE@ : @dreamteam