ภาษีหัก ณ ที่จ่ายคืออะไร?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ เงิน ที่ผู้จ่ายเงิน หัก ไว้ก่อนที่จะจ่ายให้กับผู้รับเงิน แล้วนำเงินนั้นไปให้กับรัฐ

นั่นทำให้ผู้รับเงินไม่ได้รับเงินเต็มจำนวน

แต่จะได้เงินกับกระดาษแผ่านนึงที่เรียกว่า หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

ส่วนผู้จ่ายเงินยังต้องจ่ายเต็ม เพียงแต่จ่ายให้กับผู้รับเงินโดยตรงส่วนหนึ่ง

แล้วให้สรรพากรอีกส่วนหนึ่ง

ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรบอกไว้ว่า ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือตัวช่วยในการลดภาระผู้เสียภาษี

ไม่ต้องเสียภาษีเยอะๆทีเดียวตอนปลายปี แต่ถ้ามองอีกแง่มุมหนึ่งคือ

เขากลัวเราเบี้ยวเงินภาษีเงินได้ปลายปีมากกว่า กลัวไม่มีเงินจ่าย ก็ทยอย ๆ รับเงินไว้เลย

ใครต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

แล้วนำส่งสรรพากร

บางคนอาจคิดว่าคนที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจะต้องเป็นเฉพาะบริษัท

หรือนิติบุคคลเท่านั้นที่แต่จริง ๆ ไม่ใช่นะ

การหักภาษี ณ ที่จ่ายนั้นขึ้นอยู่กับประเภทรายการที่จ่าย เช่นถ้าจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง

แม้ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา เปิดร้านแต่ไม่ได้เป็นนิติบุคคล

มีพนักงาน จ้างคนมาเฝ้าร้าน ก็ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าจ้างนั้น

แล้วนำส่งสรรพากร ถ้าเข้าเกณฑ์ที่ต้องหัก

ใครต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตาม ผู้ที่เสียภาษีทุกคนต้องถูกหัก

อีกนัยนึงก็คือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือภาษีที่คุณไม่เข้าข่ายที่จะต้องเสียภาษี ก็ไม่จำเป็นต้องถูกหัก

บอกคู่ค้าหรือผู้ที่จ่ายเนให้คุณด้วยถ้าเค้าไม่รู้ หรือถ้าคุณถูกหักแล้วก็สามารถขอคืนได้

 

รายได้อะไรบ้างที่เราต้องหัก

และนำส่ง เมื่อจ่ายให้บุคคลธรรมดา

1.เงินเดือน ค่าจ้าง

เงินเดือน ค่าจ้าง
จ่ายเงินเดือนให้พนักงานหรือคนที่จ้างทำงานให้ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

หากคุณจ่ายเงินเดือนให้พนักงานหรือคนที่จ้างทำงานให้ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

คือสิ่งที่ต้องหักเอาไว้คำนวณเงินได้ทั้งปี หักค่าลดหย่อนต่าง ๆ

แล้วหักตามอัตราก้าวหน้า เหมือนกับคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

ซึ่งหักภาษี ณ ที่จ่าย ประเภทนี้คือประเภทที่เป็นไปได้ตั้งแต่ 0 คือไม่หักเลย

หรือเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแค่คำนวณ วิธีคำนวณ

แนะนำให้ถามนักบัญชีหรือฝ่ายบุคคล

2.จ้างทำงานให้

จ้างทำงานให้
ว่าจ้างทำงานให้แทน เช่น นายหน้าขายสินค้า

หากคุณจ้างเงินให้บุคคลธรรมดาที่เค้ารับทำอะไรบางอย่างให้

เช่นเป็นนายหน้าขายสินค้า ได้ส่วนแบ่งเป็น ค่าคอมมิสชั่น หรือรับทำงานอื่นๆ 

หรือให้บริการอะไรบางอย่าง ภาษีหัก ณ ที่จ่ายคือสิ่งที่ไม่ควรลืมมนะจ๊ะ

3.จ้างรับเหมา

จ้างรับเหมา
งานจ้างรับเหมา เช่น เขียนโปรแกรม ออกแบบโฆษณา

ถ้าคุณจ้างเค้าทำอะไรแล้ว ต้องใช้อุปกรณ์อะไรของเขา

เช่น จ้างเขียนโปรแกรม เค้าต้องไปหาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ใช้เขียนเอง

อันนี้ก็ถือเป็นการจ้างทำของ หรือถ้าคุณจ้างออกแบบให้

เขาก็ต้องไปหาคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมออกแบบเองอันนี้ก็ถือเป็นการจ้างทำของ

แต่ถ้าคุณมีอุปกรณ์ให้ครบ แล้วให้เค้าออกแบบให้เฉยๆ

อันนี้ถือเป็นการจ้างทำงานให้ แบ่งง่ายๆว่าใครให้ใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงานนั้น ๆ

ให้เสร็จอย่าลืมว่าหัก ณ ที่จ่าย คือสิ่งที่ต้องหักเอาไว้ด้วย

4.จ้างบริการวิชาชีพอิสระ

จ้างบริการวิชาชีพอิสระ
จ้างผู้สอบบัญชี หรือทนายความ

คุณอาจจะต้องจ้างผู้สอบบัญชี หรือทนายความ

ในการทำธุรกิจ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประเภทนี้เป็นประเภทที่คุณห้ามลืมเลยล่ะ

5.ค่าเช่า

ค่าเช่า
จ้างทำของ รับเหมา บริการต่าง ๆ

หากคุณเช่าออฟฟิศจากบุคคลธรรมดา

คุณห้ามลืมภาษีหัก ณ ที่จ่ายนะจ๊ะ ค่าเช่าสถานที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย 5%

6.จ้างทำของ รับเหมา บริการต่าง ๆ

รับเหมาบริการ
จ้างทำของ รับเหมา บริการต่าง ๆ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประเภทนี้คือประเภทที่แตกต่างจากประเภทอื่น ๆ 

ซึ่งสำหรับบริการธุรกิจต่าง ๆ หัก 3 % ใช้กันจนจะลืมว่ามีอัตราอื่น ๆกันแล้ว

7.ค่าโฆษณา

ค่าโฆษณา
จ้างบริษัทให้ทำโฆษณาให้ คุณต้องหัก ณ ที่จ่ายด้วยนะ

ถ้าคุณจ้างบริษัทให้ทำโฆษณาให้ คุณต้องหัก ณ ที่จ่ายด้วยนะ

ภาษีหักประเภทนี้คือประเภทที่ถูกหักเพียงแค่ 2% อีกด้วย

8.ค่าขนส่ง

ค่าขนส่ง
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ถ้าจ้างบริษัทขนส่งที่ไม่ สาธารณะ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการขนส่ง

หัก ณ ที่จ่ายประเภทนี้ต้องหักแค่ 1% เท่านั้น

 

ขอบคุณที่มา : peakaccount

ขอบคุณภาพจาก : freepik

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

☎ โทร : 02-123-3862

✉ FB :  https://www.facebook.com/dreamteam3110

? LINE@ : @dreamteam

? WEBSITE:  https://dreamteampayrolloutsource.co.th/

? Blockdit :  https://www.blockdit.com/dreamteam